Presse

Pressesjef Steen Albrechtsen
Pressekontakt

Journalister som har bruk for uttalelser eller fakta er mer enn  velkomne til å kontakte pressesjef Steen Albrechtsen eller markedssjef Yvonne Ossawy.

Pressekontakten beskjeftiger seg ikke med annonse- eller reklamespørsmål. Dette og eventuelle sponsorater hører inn under vår markedsføringsavdeling. Albatros Travel opplyser under ingen omstendigheter opplysninger om våre reisende.

Pressesjef Steen Albrechtsen
Telefon:  21 98 45 45
Direkte:  +45 36 98 97 46
Mobil:  +45 41 11 24 90 (24 timer)
E-mail:
sa@albatros-travel.dk

OBS! Ovenstående telefonnummer/e-postadresse er utelukkende til bruk for pressefolk.

Ved andre henvendelser ring på vårt hovednummer 800 58 106.

Utlån av bildemateriale
Bilder lånes ut for fri publisering i norsk presse (ikke reklamesammenheng) hvis teksten handler om Albatros Travel.
Journalister som vil bruke bilder kan kontakte vår marketingavdeling:

Albatros Travel
Tøndergade 16
1752 København V
Tlf: 21 98 45 45