Vilkår for Royal Albatros

Gjeldende fra 1. januar 2017

Når man melder seg inn i Royal Albatros gjør følgende medlemsvilkår seg gjeldende:

Bakgrunn
Fordelsprogrammet Royal Albatros drives av Albatros Travel, Tøndergade 16, 1752 København.

Medlemskap
Royal Albatros er navnet på Albatros Travels fordelsprogram der man som medlem får tilgang til en lang rekke fordeler.

For å bli medlem av Royal Albatros skal man ha reist med Albatros minst to ganger.

Medlemskap er personlig og kan ikke overføres til andre.

Det er gratis å være medlem av Royal Albatros.

Medlemmer kan melde seg ut når som helst.

Royal Albatros nyhetsbrev
Kontakten til medlemmene skjer først og fremst via nyhetsbrev som sendes ut per e-post. Albatros Travel arbeider løpende på opprette nye medlemsfordeler, gode tilbud og nyheter, og all informasjon går ut kun via nyhetsbrevet. Når man melder seg inn blir man automatisk abonnent på nyhetsbrevet. Som medlem kan man velge ikke å motta nyhetsbrevet, men i så fall går man glipp av informasjon om Royal Albatros.

Medlemsnummer
Medlemsnummeret står i velkomstmailen og i nyhetsbrevet fra Royal Albatros. Ved bestilling av reiser, arrangementer og ved bruk av rabatter og tilbud er det viktig å kunne oppgi medlemsnummer.

Personopplysninger
Alle personopplysninger behandles fortrolig av Albatros Travel og sendes ikke videre til eksterne samarbeidspartnere. Om du får ny e-postadresse er det viktig at du oppgir denne til royalalbatros@albatros-travel.no hvis du vil fortsette å motta informasjon om Royal Albatros.

Utmelding
Man kan melde seg ut av Royal Albatros når som helst. Skriv til royalalbatros@albatros-travel.no.

Forbehold
Albatros Travel forbeholder seg retten til å endre medlemsbetingelser og fordeler med øyeblikkelig virkning.

Det tas videre forbehold for at noen arrangementer og tilbudte produkter er regionalt avhengige og ikke umiddelbart tilgjengelige for alle Royal Albatros-medlemmer.

Medlemskap av Royal Albatros blir oppsagt ved misbruk. Albatros Travel sender en advarsel før medlemskapet blir oppsagt. Hvis misbruket fortsetter forbeholder vi oss retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

Spørsmål
Spørsmål til Royal Albatros rettes enten skriftlig eller på telefon til Albatros Travel, Royal Albatros, Tøndergade 16, 1752 København V, Danmark. Telefon 21 98 45 45 og e-post
royalalbatros@albatros-travel.no.