Reise­forsikring

Alle deltakere i Albatros Travels reiser må ha tegnet en reiseforsikring som minimum dekker utgifter til sykdomsbehandling og hjemtransport

For å delta på Albatros Travels reiser er det en forutsetning at man har tegnet en reiseforsikring som omfatter kostnader ved behandling av sykdom og medisinsk hjemtransport. Vi anbefaler også at forsikringen har bagasjedekning i tilfelle skadet eller bortkommet bagasje.

De fleste reiseforsikringer er rettet mot en gjennomsnittsreisende, og dekningene er ofte omfattet av en rekke begrensninger. Det kan for eksempel være begrensninger som er avhengige av den forsikredes alder, kroniske sykdommer, statsborgerskap, reiser til risikoområder osv. Husk derfor alltid å lese forsikringsvilkårene grundig.

Gouda reiseforsikring
Vi kan hjelpe deg med å tegne en forsikring som er tilpasset din reise gjennom Gouda Reiseforsikring.

Velg riktig forsikring

Gouda Helårsreiseforsikring Super
Gjelder på alle reiser i løpet av et år inntil 70 dager per reise over hele verden. Kan kjøpes av personer under 75 år for enkeltperson eller familie.  Forsikringen omfatter blant annet medisinsk behandling, ulykke, hjemtransport, hjemkall og reisegods. Den forsikrede har tilgang til døgnåpen alarmsentral.

Gouda Seniorreiseforsikring
Denne forsikringen er en enkeltreiseforsikring for personer over 70 år, og det er ingen øvre aldersgrense. Forsikringen kjøpes for en gitt periode på inntil 6 måneder, gjelder i hele verden og kan kjøpes for enkeltperson eller familie.

Gouda Avbestillingsforsikring
Dekker blant annet ved akutt og uventet sykdom og dødsfall i nærmeste familie før avreise. Forsikringen må kjøpes senest når depositum for reisen innbetales.

Du kan lese mer og finne vilkår for forsikringene på www.gouda.no

Husk å sjekke vilkår for din forsikring. Det er ditt eget ansvar å sørge for at den forsikringen du har tegnet har den nødvendige dekningen. Er du usikker på noe kan du kontakte Gouda.

 

Når du reiser i Europa
Du må huske å ta med deg det europeiske helsetrygdkortet. Det gir deg rett til behandling i det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg i. Det europeiske helsetrygdkortet er gratis og kan bestilles på Min Helse eller NAVs nettsider.

Reglene for det europeiske helsetrygdkortet betyr

  • At du som utgangspunkt utelukkende får dekket utgifter til behandling på offentlige sykehus, klinikker o.l.
  • At behandling på privatklinikker ikke blir dekket
  • At du selv må betale for å bli transportert hjem til Norge i forbindelse med en ulykke eller sykdom
  • At du stiller på samme måte som borgerne i det landet du reiser til. Det betyr at hvis borgerne i et land selv betaler for behandlinger skal du også betale på tilsvarende måte

Det er særdeles viktig at du alltid sørger for å ha en reiseforsikring i tillegg, slik at du kan få dekket utgifter i forbindelse med sykdom, skade, dødsfall og eventuell transport hjem til Norge.

Når du reiser utenfor Europa
Verken folketrygden eller det europeiske helsetrygdkortet dekker ved reiser utenfor Europa. Derfor bør du ha en reiseforsikring som dekker ved reiser i hele verden.

Reiser du med Albatros Travel er det påkrevd å ha en god reiseforsikring. Du er selv ansvarlig for å undersøke at forsikringen dekker dine behov.

Sykdom og hjemtransport
Hovedregelen er at uten reiseforsikring får du ingen behandling eller hjemtransport før du har betalt. Noen steder, for eksempel i USA, kan prisen for behandling lett komme opp på en halv million kroner, og det samme gjelder for hjemtransport. Når du velger forsikring bør du derfor kontrollere forsikringsbeløpets størrelse og eventuelle begrensninger for hjemtransport. Hos Gouda er det ingen øvre beløpsgrense for medisinsk behandling i utlandet eller hjemtransport. Husk imidlertid å sjekke vilkårenes begrensninger i forhold til alder, kroniske/eksisterende sykdommer og lidelser og lignende.