Reise­forsikring

Alle deltakere i Albatros Travels reiser skal ha tegnet en reiseforsikring som minimum dekker utgifter til sykdomsbehandling og hjemtransport

For å delta på Albatros Travels reiser er det en forutsetning at man har tegnet en reiseforsikring som dekker så vel hjemtransport som omkostninger ved behandling av sykdom. Vi anbefaler også at forsikringen har bagasjedekning i tilfelle av beskadiget eller bortkommet bagasje.

Alle reiseforsikringer er rettet mot en gjennomsnittsreisende, og dekningen er derfor ofte omfattet av en rekke unntagelser. Det kan for eksempel være begrensninger som er avhengige av forsikringstakerens alder, sykdom ved avreisen, kroniske sykdommer, statsborgerskap, reiser til risikoområder osv. Husk derfor alltid å lese forsikringsbetingelsene grundig.

Gouda reiseforsikring
Vi kan hjelpe deg med å tegne en forsikring gjennom Gouda Reiseforsikring, som kan tilby en forsikring som passer til nettopp din reise.

Leg merke til at hvis du reiser utenfor Europa, er fylt 70 år eller har en kronisk sykdom skal du fylle ut en erklæring om egen helse. Gouda anbefaler at du fyller den ut sammen med din egen lege. Helseskjemaet skal du laste ned, fylle ut og sende til Gouda. Du er ikke forsikret før du har fått forhåndsgodkjennelsen.

Er du forsikret hos et annet selskap kan det gjelde andre regler – se polisen din eller spør forsikringsselskapet. Det er ditt eget ansvar å sørge for at den forsikringen du har tegnet har den nødvendige dekningen.

Når du reiser i Europa
Du må huske å ta med deg det europeiske helsetrygdkortet. Det gir deg rett til behandling i det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg i. Det europeiske helsetrygdkortet er gratis og kan bestilles på Min Helse eller NAVs nettsider.

Reglene for det europeiske helsetrygdkortet betyr

  • At du som utgangspunkt utelukkende får dekket utgifter til behandling på offentlige sykehus, kliniker o.l.
  • At behandling på privatklinikker ikke blir dekket
  • At du selv må betale for å bli transportert hjem til Norge i forbindelse med en ulykke eller sykdom
  • At du er stillet på samme måte som borgerne i det landet du reiser til. Det betyr at hvis borgerne i et land selv betaler for behandlinger skal du også betale på tilsvarende måte

Det er særdeles viktig at du alltid sørger for å være forsikret slik at du kan få dekket utgifter i forbindelse med sykdom, skade, dødsfall og eventuell transport hjem til Norge.

Når du reiser utenfor Europa
Hverken folketrygden eller det europeiske helsetrygdkortet dekker ved reiser utenfor Europa. Derfor bør du ha en reiseforsikring som dekker ved reiser i hele verden.

Reiser du med Albatros Travel er det påkrevd å ha en god reiseforsikring. Du har selv ansvar for å sikre at forsikringen er bra nok, med mindre du tegner forsikringen gjennom oss. Du skal sørge for å være forsikret med hensyn til

  • Sykdom og hjemtransport
    Hovedregelen er at uten reiseforsikring får du ingen behandling eller hjemtransport før du har kausjonert for betalingen. Noen steder, for eksempel i USA, kan prisen for behandling lett komme opp på en halv million kroner, og det samme gjelder for hjemtransport. Når du velger forsikring bør du derfor kontrollere forsikringsbeløpets størrelse, begrensninger for hjemtransport og generelle begrensninger (alder, kroniske sykdommer osv.).
  • Bagasje
    Mange innboforsikringer/familieforsikringer dekker i tilfelle av forsinket, forsvunnet eller beskadiget bagasje. Ofte er dekningen begrenset til et visst beløp, og det kan være unntak for kostbare enkeltdeler. Derfor bør du alltid tegne en separat reiseforsikring som inneholder bagasjedekning.

Velg riktig forsikring

Gouda Helårsreiseforsikring
Gjelder på alle reiser i løpet av et år. Dekker reiser over hele verden, med inntil 45 dagers varighet. Kan tegnes av personer inntil 75 år. Enkeltperson eller familie. Forsikringen dekker blant annet legehjelp, ulykke, hjemtransport, hjemkall og reisegods. Den forsikrede har tilgang til døgnåpen alarmsentral. Helseerklæring kreves ikke.

Gouda Seniorreiseforsikring
Denne forsikringen er spesielt for personer over 70 år. Forsikringen tegnes for en gitt periode på inntil 6 måneder. OBS: Vær oppmerksom på at denne forsikringen først er gyldig etter at helseerklæringsskjema er levert og er blitt forhåndsgodkjent av Gouda. Søknadsprosessen kan ta opptil 14 dager.

Gouda Avbestillingsforsikring
Dekker blant annet ved akutt sykdom før avreise, samt ved dødsfall i nærmeste familie. Hvis forsikrede er over 70 år, eller forsikringssummen overstiger kr 100 000, må det fylles ut en egenerklæring om helse som sendes Gouda for godkjenning.

Du kan lese mye mer om forsikringer på www.gouda.no