Reise­forsikring

Alle deltakere i Albatros Travels reiser må ha tegnet en reiseforsikring som minimum dekker utgifter til sykdomsbehandling og hjemtransport.

For å delta på Albatros Travels reiser er det en forutsetning at man har tegnet en reiseforsikring som omfatter kostnader ved behandling av sykdom og medisinsk hjemtransport. Vi anbefaler også at forsikringen har bagasjedekning i tilfelle skadet eller bortkommet bagasje.

De fleste reiseforsikringer er rettet mot en gjennomsnittsreisende, og dekningene er ofte omfattet av en rekke begrensninger. Slike begrensninger kan avhenge av den forsikredes alder, kroniske sykdommer, statsborgerskap, reiser til risikoområder osv. Husk derfor alltid å lese forsikringsvilkårene grundig.

Når du reiser i Europa
Du må huske å ta med deg det europeiske helsetrygdkortet. Det gir deg rett til behandling i det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg i. Det europeiske helsetrygdkortet er gratis og kan bestilles på https://helsenorge.no/

Reglene for det europeiske helsetrygdkortet betyr:

  • At du som utgangspunkt utelukkende får dekket utgifter til behandling på offentlige sykehus, klinikker o.l.
  • At behandling på privatklinikker ikke blir dekket
  • At du selv må betale for å bli transportert hjem til Norge i forbindelse med en ulykke eller sykdom
  • At du stiller på samme måte som borgerne i det landet du befinner deg i. Det betyr at hvis borgerne i et land selv betaler for behandlinger, skal du også betale for behandlinger.

Det er særdeles viktig at du alltid sørger for å ha en reiseforsikring i tillegg, slik at du kan få dekket utgifter i forbindelse med sykdom, skade, dødsfall og eventuell transport hjem til Norge.

Når du reiser utenfor Europa
Verken folketrygden eller det europeiske helsetrygdkortet dekker ved reiser utenfor Europa. Derfor bør du ha en reiseforsikring som dekker ved reiser i hele verden.

Reiser du med Albatros Travel er det påkrevd å ha en god reiseforsikring. Du er selv ansvarlig for å undersøke at behandling av sykdom og hjemtransport er dekket gjennom forsikringen.

Sykdom og hjemtransport
Hovedregelen er at uten reiseforsikring får du ingen behandling eller hjemtransport før du har betalt. Noen steder, for eksempel i USA, kan prisen for behandling lett komme opp på en halv million kroner, og det samme gjelder for hjemtransport. Når du velger forsikring bør du derfor kontrollere forsikringsbeløpets størrelse og eventuelle begrensninger for hjemtransport.

Gouda reiseforsikring
Albatros kan hjelpe deg med å tegne en forsikring som er tilpasset din reise gjennom Gouda Reiseforsikring.

Gouda Helårsreiseforsikring Super
Gjelder på alle reiser i løpet av et år, inntil 70 dager per reise over hele verden. Kan kjøpes av personer under 75 år for enkeltperson eller familie.  Forsikringen omfatter blant annet medisinsk behandling, ulykke, hjemtransport, hjemkall og reisegods. Den forsikrede har tilgang til døgnåpen alarmsentral.

Gouda Seniorreiseforsikring
Denne forsikringen er en enkeltreiseforsikring for personer over 70 år, og det er ingen øvre aldersgrense. Forsikringen kjøpes for en gitt periode på inntil 12 måneder, gjelder i hele verden.

Gouda Avbestillingsforsikring
Denne forsikringen dekker blant annet ved akutt og uventet sykdom og dødsfall i nærmeste familie før avreise. Forsikringen koster alltid 7 % av reisens pris, og kan senest bestilles når depositum for reisen innbetales.

Husk å sjekke vilkår for din forsikring. Det er ditt eget ansvar å sørge for at den forsikringen du har tegnet har den nødvendige dekningen. Er du usikker på noe er du velkommen til å kontakte Gouda.

Du kan lese mer og finne vilkår for forsikringene på www.gouda.no


Albatros mottar provisjon ved salg av Goudas reise- og avbestillingsforsikringsprodukter.

Vær oppmerksom på at du allerede kan være dekket av en reise- eller avbestillingsforsikring, for eksempel via ditt kredittkort eller lignende. Det kan også være forskjell på hva forsikringen din dekker.