Slik fyller du ut visumskjema til Kina

Følg denne veiledningen når du skal søke visum til Kina.

SLIK FYLLER DU UT SØKNADEN OM VISUM TIL KINA

Gå inn på siden http://no.china-embassy.org/eng/lsfw_9/qz/

1.    Klikk på setningen “Notice of Start of China Online Visa Application System”

2.    Klikk på linken https://cova.cs.mfa.gov.cn for å begynne på visumsøknaden.
 
3.    ”Where do you plan to apply for Chinese Visa?» Her skal du velge hvor du har tenkt å søke om visum til Kina. I ditt tilfelle skal du velge «Europe» i menyen til høyre og deretter «Oslo».

4.    Les gjennom retningslinjene for visumsøknaden (på engelsk) og velg «Start an Application». Du får et «application ID», som du skal skrive ned. 

Section 2: PERSONAL INFORMATION – PERSONLIG INFORMASJON
 
1.    Application ID 
Dette identifikasjonsnummeret er nødvendig for å hente fram informasjonen du har oppgitt og for å bestille en visumavtale. Vær vennlig å notere det.
 
2.    Please fill in the form in Chinese or English: Fyll ut skjemaet på kinesisk eller engelsk.
 
3.    Where do you plan to apply for Chinese visa? Her skal det stå hvor du har planer om å søke om kinesisk visum. Her er det allerede valgt “Norway” og “Oslo”.

4.    Upload your photo – her skal du laste opp et foto. Det skal være i farger og må være i format JPEG (40–120 kb).
 
5.      Name – Navn 
5.1    Family Name – skriv ETTERNAVNET DITT SOM DET STÅR I PASSET
5.2    Middle Name(s) – skriv eventuelle MELLOMNAVN SOM DET STÅR I PASSET
5.3    Given Name – skriv FORNAVNET DITT SOM DET STÅR I PASSET
5.4    Other Name(s) – skriv eventuelle andre navn
5.5    Name as written in native language – Skriv navnet ditt som skrevet på morsmål/i passet

6.      Date of Birth (yyyy-mm-dd) – skriv fødselsdatoen din (År-Måned-Dag)

7.      Gender – kjønn – Velg kjønn (Female = kvinne, Male = mann)

8.      Place of birth – fødested 
8.1    Country or Region – velg hvilket land du er født i
8.2    Province/State – skriv hvilket fylke du er født i 
8.3    City – skriv hvilken by du er født i

9.      Marital Status – sivilstand 
         Married=Gift, Single=enslig, Divorced=skilt, Widowed=enke/enkemann, Other=andet
         Hvis du velger ”Other” må du utdype (husk at det må være på engelsk).

10.      Nationality and permanent residence – nasjonalitet og fast bopel

10.1    Nationality – velg din nåværende nasjonalitet
 
10.2    National ID number – skriv personnummeret ditt

10.3    Do you hold any other nationality? Har du andre statsborgerskap? 
Velg Yes/Ja eller No/Nei

Hvis du velger ja, må du fylle ut ”annen nasjonalitet”, ”ID-nummer (personnummer) av annen nasjonalitet”, ”Passnummer av annen nasjonalitet”. Hvis du ikke har ID-nummer (personnummer) eller passnummer må du oppgi årsaken til dette og hvorfor de opplysningene ikke er angitt. 

10.4    Do you have permanent residence of any other country or region? – Har du fast bopel i et annet land eller region?
Velg Yes/Ja eller No/Nei
Hvis du velger ja, må du fylle ut ”Annen bopel, land eller regioner”

10.5    Have you ever held any other nationality? Har du noensinne hatt en annen nasjonalitet?
Velg Yes/Ja eller No/Nei

Hvis du velger ja, må du fylle ut tidligere nasjonalitet. 

11.      Passport – passopplysninger

11.1    Type of passport/travel document – type av pass/reisedokument – velg Ordinary = Vanlig pass, med mindre du har diplomatpass eller annen form for reisedokumenter.
 
11.2    Passport/travel document number – Skriv passnummeret ditt.
11.3    Issuing country or region – Velg det landet passet ditt er utstedt i.
11.4    Place of issue – Skriv hvilken by passet ditt er utstedt i.
11.5    Issuing authority – Skriv hvilken by/kommune passet ditt er utstedt i.
11.6    Issue date (yyyy-mm-dd) – Velg utstedelsesdatoen fra passet ditt (åååå-mm-dd).
11.7    Expiration date (yyyy-mm-dd) – Velg utløpsdatoen fra passet ditt (åååå-mm-dd).

12.      Lost/stolen passport/travel document – Mistet/stjålet pass/reisedokument

Have you ever lost a passport/travel document or had one stolen? Har du noen gang fått passet ditt eller andre reisedokumenter stjålet? 
 
Velg Yes/Ja     eller No/Nei

Hvis du velger ja, må du fylle ut ”Antall av det mistede eller stjålne dokumentet”, ”Utstedende land/region av det mistede eller stjålne dokumentet ”, ”Utstedende myndighet for det mistede eller stjålne dokumentet ”, ”Hvor mistet du det eller hvor ble det stjålet?”, ”Når mistet du det eller når ble det stjålet?” Skriv (yyyy-mm-dd) = (År-Måned-Dag)

Proceed to Section 3 – Trykk på “save and next”/”lagre og neste” 

SECTION 3 – TYPE OF VISA - VISUMTYPE

13.      Types of visa and major purpose of your visit to China

13.1    Types of visa and major purpose of your visit to China/Hvilken type visum trenger du til ditt besøk i Kina?
    Velg:     (L) Tourism        
    Velg:    (L) Independent tourist

14.    Service

14.1    Velg mellom «normal» eller «express». Velg Normal, med mindre du vil ha det ekspress. Husk at prisen stiger ved ekspress. Normal visaservice er 4 arbeidsdager, ekspress er 3 arbeidsdager.

15.    Application details 

15.1    Entries – Velg antall innreiser du trenger i Kina
Single/Enkelt    Double/Dobbelt    Multiple/Flere innreiser
15.2     Maximum duration of longest stay (days) – lengste opphold i Kina, skriv feks. 15 dager
15.3     Validity of visa (months) – skriv 1 måned

Proceed to Section 4 – Trykk på “save and next”/”lagre og neste” 

SECTION 4 – WORK INFORMATION – ARBEIDSOPPLYSNINGER 

16.       Current occupation – Nåværende yrke

16.1     Occupation – Velg ditt yrke.
16.2     Annual income – Årlig innkomst. 
    Skriv beløp og velg valutaen. Må fylles ut ifølge de kinesiske myndighetene. 

17.    Work experience (list in reverse chronological order) – skriv hvilke jobber du har hatt i omvendt kronologisk rekkefølge.

17.1       Employment date from – ansettelsesdato fra
Dato fra: År        Måned    Dag
17.2       Employment date to – ansettelsesdato til 
Dato til: År         Måned    Dag
17.3      Name of your employer – Navn på arbeidsplass
17.4      Address of your employer – Adressen på arbeidsplassen
17.5       Telephone number of your employer – Telefonnummer til arbeidsplassen
17.6      Supervisor's name – Navn på din supervisor/sjef
17.7      Supervisor's telephone number – Telefonnummer til din supervisor/sjef
17.8      Position – Stillingsbetegnelse 
17.9      Duty – Arbeidsområde 
                Add work experience
                Tilføy jobb
 
Proceed to Section 5 – Trykk på “save and next”/”lagre og neste” 

SECTION 5 – EDUCATION – UTDANNING

18.      Language skills (Conversational level or above) 

18.1    What languages do you speak? (Conversational level or above) – Skriv de språkene du kan føre en samtale på.

19.      Education since high school (list in reverse chronological order) – Skriv din utdanning etter videregående skole i omvendt kronologisk rekkefølge. 

19.1     Date of attendance from – dato for deltagelse fra:
Dato fra: År    Måned    Dag
19.2    Date of attendance to – dato for deltagelse til: 
Dato til: År     Måned    Dag
19.3    Name of institution – Navn på utdanningssted/universitet
19.4    Address of institution – Adressen på utdanningssted/universitet
19.5    Diploma/degree – Navn på utdanningsgrad
19.6    Major – Studieretning/hovedfag
                Add education experience
                Tilføy utdanning

Proceed to Section 6 – Trykk på ”save and next”/”lagre og neste”

SECTION 6 – FAMILY INFORMATION – FAMILIEINFORMASJON 

20.      Current residence address – Din nåværende adresse 

20.1    Country or Region – velg land (Norway)
20.2    Province/State – Skriv fylket du bor i
20.3    City – Skriv byen du bor i 
20.4    Post code – Skriv postnummeret ditt
20.5    No./Street/Avenue – Husnummer og gatenavn 
20.6    Phone number – Fastnett-telefonnummer 
20.7    Mobile phone number – Mobilnummer 
20.8    E-mail address – E-postadresse

FAMILY MEMBERS
21.    Spouse – Ektefelle. Hvis du er gift eller har en samboer, fyll vennligst ut nedenstående.

21.1   Family name – Etternavn
21.2   Middle name – Mellomnavn
21.3   Given name – Fornavn
21.4   Nationality – Nasjonalitet 
21.5   Current Occupation – Nåværende yrke
21.6    Date of birth (yyyy-mm-dd) – Skriv fødselsdato (År-Måned-Dag)
21.7    Country of birth – Velg fødeland
21.8    City of birth – Skriv fødeby
21.9    Address – Skriv nåværende adresse

22.    Father – Far

22.1    Family name – Etternavn
22.2    Middle name – Mellomnavn
22.3    Given name – Fornavn
22.4    Nationality – Nasjonalitet 
22.5    Current Occupation – Nåværende yrke
22.6    Date of birth (yyyy-mm-dd) – Skriv fødselsdato (År-Måned-Dag)
22.7    Country of birth – Velg fødeland
22.8    City of birth – Skriv fødeby
22.9    Address – Skriv nåværende adresse
22.10    Is your father in China – Er din far i Kina? 
Velg Yes/Ja eller No/Nei
Hvis du velger ja, må du velge hva din far gjør i Kina. Du må velge mellom ”statsborger”, ”fast bopel”, ”bosittende” eller ”visit”. 
    
23.    Mother – Mor

23.1         Family name – Etternavn
23.2    Middle name – Mellomnavn
23.3    Given name – Fornavn 
23.4    Nationality – Nasjonalitet 
23.5    Current Occupation – Nåværende yrke
23.6    Date of birth (yyyy-mm-dd) – Skriv fødselsdato (År-Måned-Dag)
23.7    Country of birth – Velg fødeland
23.8    City of birth – Skriv fødeby
23.9    Address – Skriv nåværende adresse
23.10    Is your mother in China – Er din mor i Kina? 
Velg Yes/Ja eller No/Nei
Hvis du velger ja, må du velge hva din mor gjør i Kina. Du må velge mellom ”statsborger”, ”fast bopel”, ”bosittende” eller ”visit”. 

24.    Child – Barn. Hvis du ikke har barn, klikk på ”Not applicable”/”Ikke gjeldende”. Hvis du har barn skal du fylle ut nedenstående. Hvis du har flere barn kan du tilføye det ved at klikke på ”Add” (Tilføy). 

24.1    Family name – Etternavn
24.2    Middle name – Mellomnavn
24.3    Given name – Fornavn
24.4    Nationality – Nasjonalitet 
24.5    Current Occupation – Nåværende yrke
24.6    Date of birth (yyyy-mm-dd) – Skriv fødselsdato (År-Måned-Dag)
24.7    Country of birth – Velg fødeland
24.8    City of birth – Skriv fødeby
24.9    Address – Skriv nåværende adresse

25.    Do you have any immediate relatives, not including parents, in China? – Har du familie i Kina, foreldre ikke medregnet? 

Velg Yes/Ja eller No/Nej
Hvis du velger ja, må du fylle ut ”Navn”, ”relasjon til deg” og ”hva personen gjør i Kina”. Her må du velge mellom ”statsborger”, ”fast bopel”, ”bosittende” eller ”visit”.

Proceed to Section 7 – Trykk på ”save and next”/”lagre og neste”

SECTION 7 – TRAVEL INFORMATION - REISEINFORMASJON

26.     Information About Your Intended Trip – Opplysninger om den planlagte reisen din

26.1   Intended date of arrival – Ankomstdato 
År (YYYY)        Måned(MM)    Dag(DD)

26.2     Arrival train/ship/flight number – Skriv flynummer (feks. FINNAIR AY555)

26.3     City of arrival – Ankomstby 

26.3.1    City – Skriv hvilken by du ankommer til     
26.3.2    District/County – Velg hvilken kommune du ankommer til
Beijing =  Shunyi    Xi´an = Xincheng    Shanghai = Pudong Xinqu
Chongqing = Yubei    Chengdu = Shuangliu    Lanzhou=Chengguan
Xining=Chengbei

26.4    Intended date of departure – Utreisedato 
År (YYYY)        Måned(MM)    Dag(DD)

26.5    Departure train/ship/flight number – Skriv flynummer (feks. FINNAIR AY555)

26.6    City of departure – Utreiseby 
26.6.1    City – Skriv hvilken by du forlater Kina fra
26.6.2    District/County – Velg hvilken kommune du forlater Kina fra 

27.    Itinerary – Reiserute

27.1    City – By 
27.2    District/County

Beijing =  Xicheng    Xi´an = Xincheng    Shanghai = Hongkou
Suzhou=Yongqiao    Lanzhou = Chengguan
Xining=Chengbei                Chengdu=Wuhou            

27.3    Address – Adressen på hotellet deres

27.4    Date of arrival – Ankomstdato 
År (YYYY)        Måned(MM)    Dag(DD)

27.5    Date of departure – Utreisedato 
År (YYYY)        Måned(MM)    Dag(DD)
                    
Add Destination/Tilføy destinasjon      

27.6    City – By 
27.7    District/County

Beijing =  Xicheng    Xi´an = Xincheng    Shanghai = Hongkou
Suzhou=Yongqiao    Lanzhou = Chengguan
Xining=Chengbei                Chengdu=Wuhou

27.8    Address – Adressen på hotellet deres

27.9    Date of arrival – Ankomstdato 
År (YYYY)        Måned(MM)    Dag(DD)

27.10    Date of departure – Utreisedato 
År (YYYY)        Måned(MM)    Dag(DD)
                    
Add Destination/ Tilføy destinasjon      
27.11    City – By 
27.12    District/County

Beijing =  Xicheng    Xi´an = Xincheng    Shanghai = Hongkou
Suzhou=Yongqiao    Lanzhou = Chengguan
Xining=Chengbei                Chengdu=Wuhou

27.13    Address – Adressen på hotellet deres

27.14    Date of arrival – Ankomstdato 
År (YYYY)        Måned(MM)    Dag(DD)

27.15    Date of departure – Utrejisedato 
År (YYYY)        Måned(MM)    Dag(DD)
                    
Add Destination/ Tilføy destinasjon      

28.    Inviting person or organisation/hotel or temporary residence in China
Sett hakk i “Not applicable”/”Ikke gjeldende”. 

29.     Emergency contact – Kontakt i nødstilfelle 

29.1    Family name – Etternavn
29.2    Middle name – Mellomnavn 
29.3    Given name – Fornavn
29.4    Relationship to you – hvilken relasjon har personen til deg
29.5    Phone number – telefonnummer 
29.6    E-mail address – E-postadresse 
Address – Adresse
29.7    Country or Region – Skriv det landet han/hun bor i
29.8    Province/State – Skriv det fylket han/hun bor i  
29.9    City – Skriv den byen han/hun bor i 
29.10    Post code – skriv postnummeret på den byen han/hun bor i 

30.     Who will pay for this travel – Hvem betaler for denne reisen – Velg self/deg selv, other/andre eller organization/organisasjon

31.    Domestic / foreign sponsor – Sett hakk i “Not Applicable”/”Ikke gjeldende”. 

32.    Travel companion(s) for this visit – Reisepartner(e) på denne reisen

32.1    Are you travelling with someone else – Reiser du med andre? – Velg Yes/Ja eller No/Nei. Hvis ja – skriv følgende om din reisepartner: 
32.2    Family name – Etternavn på reisepartner
32.3    Middle name – Mellomnavn på reisepartner
32.4    Given name – Fornavn på reisepartner
32.5    Gender/Køn – Velg kjønn – Male/mann eller Female/kvinne 
32.6    Date of birth/Fødselsdato – Tast inn fødselsdato (År-Måned-Dag) 
32.7    Will the person use the same passport/Bruker personen samme pass? – Velg Yes/ja eller No/nei
Add Travel companion/Tilføy reisepartner      

Proceed to Section 8 – Trykk på ”save and next”/”lagre og neste”

SECTION 8 – PAST TRAVEL – TIDLIGERE REISEINFORMASJON

33.      Previous travels to China in the past 3 years – Tidligere reiser til Kina de siste 3 årene
33.1    Have you been to China in the past 3 years/Har du vært i Kina I løpet av de siste 3 årene? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

34.      Previous Chinese visa – Tidligere kinesisk visum
34.1    Have you ever been issued a Chinese visa? (If Yes, please provide the most recent Chinese visa for more information)/Har du noen gang fått kinesisk visum? (Hvis Ja, vennligst oppgi det seneste kinesiske visumet ditt for mer informasjon) – Velg Yes/Ja eller No/Nei

35.      Valid visas – Andre lands gyldige visa 
35.1     Do you currently hold any valid visas issued by other countries/Innehar du noen gyldige visa utstedt av andre land? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

36.      Countries visited in the past 5 years – Land besøkt i de siste 5 årene
36.1    Have you traveled to any other countries in the past 5 years – Har du reist til noen andre land i de siste 5 årene? – Velg Yes/Ja eller No/Nei
Hvis ja, skriv hvilke land. 

Proceed to Section 9 – Trykk på ”save and next”/”lagre og neste”

SECTION 9 – OTHER INFORMATION – ANDRE OPPLYSNINGER

37.    Have you ever been refused a visa for China, or been refused entry into China – Er du noen gang blitt nektet visum til Kina, eller nektet innreise til Kina? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

38.    Has your Chinese visa ever been cancelled – Er ditt kinesiske visum noen gang blitt annullert? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

39.    Have you ever entered China illegally, overstayed, or worked illegally – Har du noen gang reist inn i Kina ulovlig, oppholdt deg for lenge eller arbeidet ulovlig? – Velg Yes/Ja eller No/nei

40.    Do you have any criminal record in China or in any other country – Har du blitt dømt for kriminalitet i Kina eller i noen andre land? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

41.    Do you have any serious mental disorder or infectious disease – Har du noen alvorlige mentale sykdommer eller smittsomme sykdommer? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

42.    Have you ever visited countries or territories where there is an epidemic in the last 30 days – Har du besøkt land eller områder der det er en epidemi de seneste 30 dagene? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

43.    Have you ever been trained or do you have any special skills in the field of firearms, explosives, nuclear devices, biological or chemical products – Er du noen gang blitt opplært i eller har du spesielle ferdigheter innen skytevåpen, sprengstoff, atomenheter, biologiske eller kjemiske produkter? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

44.    Are you serving or have you ever served in the military – Er du i militæret eller har du noen gang vært i militæret? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

45.    Have you served or participated in any paramilitary organisations, civil armed units, guerilla forces or armed organisations, or been its member – Har du gjort tjeneste eller deltatt i noen paramilitære organisasjoner, hjemmevernet, geriljaenheter eller væpnede organisasjoner, eller vært medlem av en slik gruppe? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

46.    Have you ever belonged to, contributed to, or worked for any professional, social or charitable organisations – Har du noen gang vært en del av, bidratt til eller arbeidet for noen profesjonelle, sosiale eller veldedige organisasjoner? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

47.    Is there anything else you want to declare – Er der annet du vil oppgi? – Velg Yes/Ja eller No/Nei

Proceed to Section 10 – Trykk på ”save and next”/”lagre og neste”

SECTION 10 – FOR PERSON FILLING IN THE APPLICATION ON THE APPLICATOR’S 

BEHALF – PERSONEN SOM FYLLER UT SØKNADEN PÅ SØKERS VEGNE

48.    Does anyone else assist you in completing the application? – Hjelper andre deg med å fullføre søknaden? 

48.1    Has this application been completed by anyone else on your behalf? – Har denne søknaden blitt fylt ut av en annen på dine vegne? – Velg Yes/Ja eller No/Nei
Hvis du velger ja, må du fylle ut ”navn”, ”hvilken relasjon søkeren har til deg”, ”adresse på søkeren” og ”telefonnummer på søkeren”. I tillegg skal det klikkes i boksen ”Jeg erklærer at jeg har bistått ved utfyllingen av dette skjemaet på anmodning av søkeren, og at søkeren forstår og aksepterer at de oppgitte opplysninger er sanne og korrekte”

Proceed to Section 11 – Trykk på ”next: review” /”neste: gjennomgang”

SECTION 11 – DECLARATION/REVIEW/ERKLÆRING/GJENNOMGANG

Gjennomgå søknaden din grundig og sørg for at alle felter er utfylt korrekt. Hvis du ønsker å rette noe kan du klikke på ”Proceed to revise”/”gå til redigering”. Hvis alt er korrekt, klikk på ”Confirm and next”/”Bekreft og neste”. 
Deretter må du erklære at du har lest og forstått alle spørsmålene. Du klikker i ”I understand and agree”/ ”Jeg forstår og aksepterer”. Etterpå trykker du på ”Save to computer”/”Lagre på pc”, så du kan printe ut søknaden. 
Søknaden printes ut og underskrives evt. flere steder og leveres inn sammen med de andre dokumentene på det kinesiske servicesenteret. 


Adressen til det kinesiske servicesenteret:
Kinesisk Service Center 
Holmenveien 5 
0374 Oslo 
Norway 
Tlf. +47-22490570

Lykke til!

Albatros Travel