Uganda veiledning

For å komme inn i Uganda må man søke om elektronisk visum

Du kan søke om elektronisk visum her: https://visas.immigration.go.ug

Velg START A NEW APPLICATION

Disclaimer
Velg: Accept

Step 1 of 4: Select type of application
Visa or permit: Velg VISA
Category: Velg UGANDA ORDINARY/TOURIST VISA
SubCategory: Velg SINGLE ENTRY
Husk at det skal lastes opp:

  • Passkopi
  • Et nyere passbilde
  • Vaksinasjonsbevis for gul feber

Step 2 of 4: Fill the form (Fyll ut søknaden)
Given names: Fornavn
Date of birth: Fødselsdato
Marital status: Sivilstand
Surname: Etternavn
Gender: Kjønn
Current nationality: Nåværende nasjonalitet
Do you have dual nationality?: Har du dobbelt statsborgerskap? - YES/JA  or/eller NO/NEI
Former nationality: tidligere nasjonalitet
Place of birth: Fødeby
Country of birth: Fødeland
Immigration status in country of residence: Status i bopelsland - Velg: CITIZEN
Country of residence: Bopelsland
City of residence: By du bor i
Current residential address: Din nåværende adresse
Phone number: Telefonnummer
Email: e-postadresse
Confirm email: Bekreft din e-postadresse

Passport data (passoplysninger)
Passport type: Passtype - Velg: ORDINARY (NORMALT)
Passport number: Passnummer
Issuing Country: Utstedelsesland
Place of issue: Utstedelsessted
Date of issue: Utstedelsesdato
Date of Expiry: Utløpsdato
Previous Passports: Tidligere pass - Valgfritt
Do you have children endorsed on your passport accompanying you?: Har du barn skrevet inn i passet ditt med deg på reisen? - YES/JA or/eller NO/NEI

Other data (andre opplysninger)
Contact in Uganda (person, organization, hotel, travel agency): Kontakt i Uganda - Skriv: Primate Expedition, Chris Wanda, 256 392 002 166
Travel history: Tidligere reisemål
Purpose of visit: Formål med reisen - Velg TOURISM
Date of arrival: Ankomstdato
Point of entry of where you want to have your visa personalized: Hvor ankommer du i Uganda? - Velg: ENTEBBE
Duration of stay requested: Antall dager i Uganda
Specify period in days, months or years: Skriv om det er dager, måneder eller år
Have you been denied a Visa before?: Har du fått avvist visum til Uganda før? - YES/JA or/eller NO/NEI
Have you been deported before?: Har du vært deportert før? - YES/JA or/eller NO/NEI
Have you been convicted in any country?: Har du blitt dømt i noe land? - YES/JA or/eller NO/NEI
Are there any criminal proceedings against you?: Er det noen straffesaker mot deg? - YES/JA or/eller NO/NEI
Are you suffering from any infectious, contagious or mental illness?: Lider du av en infeksjon, smittsom sykdom eller psykisk sykdom? - YES/JA or/eller NO/NEI

Sett KRYSS i firkanten:
I confirm that all information provided in this form is accurate and valid (Jeg bekrefter at all informasjon i dette skjemaet er korrekt og gyldig)

Validation (validering)
The question is to prevent spam attacks (spørsmålet er for å forhindre spamangrep). Sett hakk i firkanten og klikk på NEXT STEP
I’m not a robot (Jeg er ikke en robot)

Step 3 of 4: Add Documents (Last opp dokumenter)
Formatene kan kun være i: PDF, JPEG, PNG, BMP
Minimum størrelse er 5 kb. Maksimum størrelse er 250 kb.

Passport copy: Passkopi av billedsiden
Recent Passport-size photograph: Nyere passbilde
Vaccination Certificate (Yellow fewer): Vaksinasjonsattest (for gul feber)

Deretter klikk på NEXT STEP

Step 4 of 4: Application data (Søknadsinformasjon)
Vennligst gjennomgå de opplysningene du har oppgitt. Hvis det er feil, så må de rettes nå, før du går videre.

Skal det endres noe, så klikk på PREVIOUS STEP. Ellers kan du printe en kopi og klikke på SUBMIT (Innsend).

Det er også en god idé å notere ditt Applications ID-nummer.

E-visum koster 50 dollar inkl. gebyr (ca. 1,50 dollar)