Veiledning i utfylling av visumsøknad til Mongolia

Få hjelp til å fylle ut søknaden din om visum til Mongolia her. Søknadsskjemaet er på dansk, siden vi søker for deg i Danmark.
 1. Efternavn: Skriv dit efternavn (som opgivet i passet)
  Surname: Enter your last name (as stated in the passport)
 2. For- og mellemnavn: Skriv dit/dine for- og mellemnavn(e) (som opgivet i passet)
  First and middle names: Enter your first and middle name (as stated in the passport)
 3. Pasfoto: Her kan du placere dit pasfoto. Fotoet skal være 3,5 x 4,5 cm og må maks. være 6 måneder gammelt
  Passport Photo: Add a passport photo. The photo needs to be 3.5 x 4.5 cm and can be max. 6 months old
 4. Nationalitet: Skriv din nationalitet
  Nationality: Write your nationality
 5. Fødselsdato: Skriv din fødselsdato i dette format dd-mm-åå
  Date of birth: Write you date of birth (day-month-year)
 6. Fødested: Skriv dit fødested (som opgivet i passet)
  Place of birth: Enter your birthplace (as stated in the passport)
 7. Køn: Vælg M for Mand eller K for Kvinde
  Gender: Choose M for Male or K for Female
 8. Civil Status: Vælg din civile status. Enlig, Gift/samboer eller Enke/-mand
  Civil status: Choose your civil status
  Enlig = Single
  Gift/Samboer = Married/spouse
  Enke/-mand = Widow/widower
 9. Arbejdstitel: Skriv din arbejdstitel eller pensionist
  Job title: Write your job title or pensioner
 10. Arbejdsadresse: Hvis du er i arbejde, så skriv din arbejdsplads' adresse
  Work adress: If you have a job, enter the address of your work place
  Adresse = Adress
  Postnr./By = Zipcode/ City
  Land = Country
  Email = email
  Telefonnr. = Phone number  
 11. Min adresse i Danmark: Skriv din bopælsadresse
  My address in Denmark: Enter your address of residence and the country
  Adresse = Adress
  Postnr./By = Zipcode/City
  Email = email
  Telefonnr. = Phone number
 12. Pastype: Vælg din Ordinært eller Diplomat
  Passport Type: Choose your type of passport. Ordinary or Diplomat
 13. Pasnummer: Skriv dit pasnummer
  Passport number: Write your passport number
 14. Pas udløbsdato: Skriv udløbsdatoen for dit pas i dette format dd-mm-åå
  Passport expiry date: Expiration date of the passport (day-month-year)
 15. Formålet med rejsen: Vælg Turisme
  The purpose of the journey: Choose Turisme (Tourism)
 16. Navn og adresse på rejsebureau: Skriv Albatros Travel, Toendergade 16, 1752 Koebenhavn V, Denmark
  Name of travel agency: Write Albatros Travel,Toendergade 16, 1752 Koebenhavn V
 17. Min adresse, mail og telefonnummer i Mongoliet: Skriv Khuvsgul Lake Hotel, Baga Toirog, Ulaanbaatar 14200, Mongolia, reservation@khuvsgullakehotel.mn, Phonenumber +976 9902 1654
  Address, email and telephone in Mongolia: Write Khuvsgul Lake Hotel, Baga Toirog, Ulaanbaatar 14200, Mongolia, reservation@khuvsgullakehotel.mn, Phonenumber +976 9902 1654
 18. Jeg søger visum til: Vælg Single entry
  My visa application is for: Choose Single entry
 19. Ønsker passet retur: Vælg Hentes på konsulatet. Afhentes af: Skriv Albatros Travel
  Returning of passport: Choose "Hentes på konsulatet" (Pick up at the consulate). Afhentes af: (Picked up by) Write Albatros Travel
 20. Børn under 16 år der rejser sammen med dig: Udfyld hvis du rejser sammen med børn under 16 år
  Children under 16, travelling on the trip: Fill in the information:
  Nationalitet = Nationality
  Efternavn = Surname
  For- og Mellemnavn = First names
  Fødselsdato = Date of birth
  Relation til ansøger = Relation to applicant
 21. Har du tidligere ansøgt om visum til Mongoliet?: a) Har du nogensinde fået afslag om visum til Mongoliet? Vælg Ja eller Nej. b) Har du søgt visum til Mongoliet under et andet navn? Vælg Ja eller Nej. Hvis ja, venligst spesificer:
  Have you previously applied for a visa to Mongolia?: a) Have you ever been denied a visa to Mongolia? Select Ja/Yes or Nej/No. b) Have you applied for a visa to Mongolia under a different name? Select Ja/Yes or Nej/No. If yes, please specify:
 22. Hvis du søger visum på vegne af en anden (brug evt. pkt. 24 til uddybning): Udfyld dette hvis du udfylder ansøgningsskemaet på vegne af en anden
  If you are applying for a visa on behalf of someone else (use section 24 for more details): Fill in the information:
  a) Hvad er dit navn = What is your name
  b) Hvad er dit forhold til ansøgeren = What is your relationship with the applicant
  c) Hvad er din adresse, navn og email = What is your address, name and email
  d) Din Underskrift = Your Signature
 23. Indrejse og udrejse datoer til / fra Mongoliet: Vælg hvordan du ankommer til Mongoliet, og skriv din ankomst- og afrejsedato
  Entry and exit dates to / from Mongolia: Specify your transportaion of arrival and your arrival and return date
  Jeg ankommer med tog __ med fly __ med bil __ dato ______ og bliver til ______
  I arrive by train __ by plane __ by car __ date ______ and am staying untill ______
 24. Eventuelle tillægsoplysninger: Udfyld hvis du har flere relevante oplysninger ang. din visumansøgning
  Optional additional information: If you have any other relevant information, add it here
 25. Bekræftelse: Skriv under og angiv datoen og stedet hvor du udfylder ansøgningen
  Confirmation of information provided: sign the document and add the place and date
  Ansøgers underskrift = Applicant's signature
  Sted og dato = Place and date

Her kan du finne søknadsskjemaet: Mongoliet Vinsumansøgning

Når du har fylt ut søknadskjemaet skal du printe det ut og sende det sammen med passet ditt til:

Albatros Travel
Att.: Visumafdelingen
Tøndergade 16
1752 København V
Danmark