Vaksinasjoner Bhutan

Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til Bhutan.

Nedenfor kan du se gode råd og anbefalinger fra lege Mogens Rishøy som driver Albatros Vaksinasjonsklinikk ved hovedkontoret i København. Anbefalingene er veiledende og kan brukes til å gi deg et overblikk over hvilke vaksiner som kan vise seg å være aktuelle. Din egen lege eller nærmeste vaksinasjonsklinikk vil gi de endelige anbefalinger.

Vaksinasjoner

Kort reise, under 3 uker til turistområder:Hepatitt A - Difteri/stivkrampe
Reise over 3 uker, dessuten:Tyfus - evt. Hepatitt B - Japansk hjernebetennelse - meningitt
Lengre opphold, dessuten:Hepatitt B - evt. Rabies (hundegalskap) - Tuberkulose

Gul feber-vaksinasjonssertifikat kreves av reisende som kommer fra gul feber-område. Tidligere måtte en vaksine mot gul feber fornyes hvert 10. år. Det er forandret nå, så en vaksine gjør deg immun mot gul feber hele livet. Det kan forekomme at myndighetene i enkelte land ikke er klar over denne endringen, og derfor allikevel vil kreve en fornyelse hvis vaksinen er mer enn 10 år gammel.

Malaria 
Viktig: malariamyggen stikker først etter mørkets frembrudd.
Det er malaria i hele året i de 5 sørlige distriktene mot India. Når man befinner seg i høydeområdene over 1500 meter, er det ikke risiko for malaria.
Ved reise i høyrisikoområdene bør man ta forebyggende malariamedisin.
Man skal være svært omhyggelig med forebyggelse av myggstikk (myggspray med DEET eller AUTAN, anvendelse av impregnert myggnett eller bo på hoteller med aircondition).