Pass og visum Russland

Når man reiser til Russland trenger man både visum og en elektronisk innreisetillatelse. Her kan du lese mer om hvordan du skal fylle ut søknadene.

På grunn av endringer i søkeprosessen er det ikke lenger mulig for oss å søke om visum på vegne av våre kunder. Du må derfor søke om visum selv. Til søknaden trenger du en invitasjon fra Russland. Invitasjonen får du ved å sende inn en passkopi til Albatros (se punkt 5 under "Informasjon om visumsøknad").

Dette gjelder kun for Albatros Travels gjester.

Du skal sende følgende dokumenter til det russiske visumsenteret i Oslo eller i Kirkenes:

  • Pass
  • Kopi av fotosiden i passet ditt, 1 stk.
  • Passfoto, 1 stk.
  • Søknadsskjema
  • Dokumentasjon for reiseforsikring
  • Invitasjon fra Russland

Bemerk at du tidligst kan søke om visum 3 måneder før avreise.

Adressen til visumsentrene er:

Russisk Visumsenter, Oslo
Fridtjof Nansens Plass 9
0160 Oslo
Tlf. 224 12 647

Russisk Visumsenter, Kirkenes
Havneveien 5, 9900 Kirkenes
Postboks 235, 9915 Kirkenes
Tlf. 783 98 305

Her finner du en veiledning til utfylling av visumskjemaet samt nettadressen til skjemaet: Veiledning

Informasjon om visumsøknad

Følgende dokumenter skal sendes inn sammen med søknadsskjemaet:

1. Pass
Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter avreise fra Russland.

2. Passbilde
Du trenger et passbilde med målene 3,5 x 4,5 cm. Bildet skal oppfylle de gjeldende kravene til passbilder. Det er viktig at det er et ”ordentlig” passbilde og bildet vil bare bli godkjent hvis det er printet på blankt fotopapir.

I tillegg til dette er det et krav at passbildet MÅ ha lys bakgrunn, MÅ være i farger og ikke kan være eldre enn 6 måneder.

3. Søknadsskjema
Søknadsskjemaet skal fylles ut elektronisk. Her finner du en veiledning samt nettadressen til skjemaet.

Det skal utfylles et skjema for hver søker.

Opplysningene i visumsøknaden må være identiske med de som er opplyst i passet. Alle for-, mellom- og etternavn må skrives nøyaktig som de er skrevet i passet. Du kan ikke utelate noen navn eller fylle ut søknaden med eventuelle kallenavn.

OBS! Du kan ikke fylle ut skjemaet med kulepenn. Det MÅ fylles ut elektronisk. Kun dato og underskrift skal skrives med penn nårdet ferdige skjemaet er skrevet ut. Dette er meget viktig.

4. Reiseforsikringspolise
Alle søkere skal vedlegge en kopi av reiseforsikringspolisen. Det er IKKE mulig å få visum til Russland hvis du ikke har en reiseforsikring som dekker i Russland.

Mange forsikringsselskaper har kjennskap til reglene for innreise i Russland og kan derfor hjelpe deg med dette. Kontakt evt. forsikringsselskapet ditt og fortell dem at du skal reise til russland og trenger en polise/reisebrev til visumsøknaden din.

Polisen/kopien SKAL vise følgende 5 punkter:

1. Polisenummer
2. Alle reisedeltakere som er dekket av polisen (fullt navn som angitt i pass). Man kan IKKE skrive at polisen dekker «husstanden» «ektefelle/samboer» e.l. Navnene SKAL stå i polisen.
3. Hvor i verden polisen dekker
4. Når polisen er gjeldende
5. Når polisen utløper

5. Invitasjon til Russland
Du skal inviteres av Russland for å kunne søke om visum. Denne invitasjonen får du av Albatros Travel. Send oss en kopi av passet ditt (sidene med foto og navn på) til visum@albatros-travel.dk eller i posten, så sender vi invitasjonen tilbake til deg per e-post eller brev.

Dette gjelder kun for Albatros Travels gjester.

Visum til Kaliningrad og Sankt Petersburg

Pr. 1. oktober 2019 er reiser som utelukkende omhandler besøk og opphold i Kaliningrad- eller Leningradregionen (Sankt Petersburg) unntatt fra ovennevnte visumplikt. Det er i stedet innført mulighet til å søke om et gratis e-visum.

Derfor er det pr. 1. oktober 2019 ikke lenger et krav om å søke fullt visum til Russland hvis man deltar på reiser som for eksempel. «Vårstemning i Sankt Petersburg». Det er bare krav om at man kan vise fram gyldig e-visum.

For å få e-visum må du fylle ut et skjema på nettet, og når visumet ditt er blitt godkjent (innen ca. 4 arbeidsdager) skal det skrives ut og tas med på reisen. Legg merke til at man tidligst kan søke om e-visum 20 dager innen avreise og senest 5 dager innen avreise. Vi anbefaler at man ikke søker senere enn 8 dager før avreise.

 

Kaliningrad og Kaliningrad-regionen
Du kan lese mer og søke om e-visum til Kaliningrad på følgende nettsted: http://electronic-visa.kdmid.ru/klgd_home_en.html

Vi understreker at dette visumet KUN gjelder for Kaliningrad-regionen.

Sankt Petersburg og Leningrad-regionen
Du kan lese mer og søke om e-visum til Sankt Petersburg og Leningrad-regionen på følgende nettsted: http://electronic-visa.kdmid.ru/spb_home_en.html

Vi understreker at dette visumet KUN gjelder for Leningrad-regionen.