Vaksinasjoner De amerikanske Jomfruøyene

Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til De amerikanske Jomfruøyene

Nedenfor kan du se gode råd og anbefalinger fra lege Mogens Rishøy som driver Albatros Vaksinasjonsklinikk ved hovedkontoret i København. Anbefalingene er veiledende og kan brukes til å gi deg et overblikk over hvilke vaksiner som kan vise seg å være aktuelle. Din egen lege eller nærmeste vaksinasjonsklinikk vil gi de endelige anbefalinger.

Vaksiner
Kort reise, under 3 uker
 
hepatitis A - difteri/stivkrampe - gul feber
Reise over 3 uker, dessuten tyfus - evt. hepatitis B


Tidligere måtte en vaksine mot gul feber fornyes hvert 10. år. Det er forandret nå, så en vaksine gjør deg immun mot gul feber hele livet. Det kan forekomme at myndighetene i enkelte land ikke er klar over denne endringen, og derfor allikevel vil kreve en fornyelse hvis vaksinen er mer enn 10 år gammel.

Malaria
Det er ikke malaria på De amerikanske Jomfruøyene.

Denguefeber
Utbrudd av denguefeber sees hyppigt på De amerikanske Jomfruøyene. Derfor er det viktig å beskytte seg mot mygg i perioden omkring soloppgang og solnedgang.