Pass, visum og innreiseregler til De amerikanske Jomfruøyene

Les om regler ved reiser til De amerikanske Jomfruøyene her.

Pass

Når du reiser med Albatros Travel, må passet ditt være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisen. Dette kravet er i tilfelle endringer eller uforutsette hendelser oppstår under reisen. Reiser du med pass som har mindre enn 6 måneders gyldighet, skjer dette på eget ansvar. Alle land har egne regler for passets gyldighet og disse kan sees på Utenriksdepartementets hjemmeside: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformation/id2413163/.

Barn må være i besittelse av eget pass uavhengig av alder.

Hvis du ikke er norsk statsborger, må du sjekke hvilke regler som gjelder for deg. Det er ditt ansvar å sørge for at du har riktige reisedokumenter når du møter opp på flyplassen.

Visum

De amerikanske Jomfruøyene er i dag en del av USA. Hvis du er statsborger i Norge, trenger du som utgangspunkt ikke visum til USA dersom oppholdet er kortere enn 90 dager. Likevel er det en rekke formaliteter som må være i orden før avreisen.

Vi må påpeke at dersom du har besøkt Nord-Korea, Iran, Irak, Sudan, Syria, Libya, Somalia eller Jemen etter 1. mars 2011, må du søke om visum for å komme til USA, selv om du kun må være i transitt. Det samme gjelder dersom du har vært på Cuba etter 12. januar 2021. Visum til USA krever personlig oppmøte ved ambassaden i København. Hold deg oppdatert på Utenriksdepartementets nettsider:

ESTA

Fyll ut innreisepapirene ESTA (Electronic System for Travel Authorization) på hjemmesiden

esta.cbp.dhs.gov/

Det koster $ 14, som betales med et bankkort. Systemet svarer raskt om innreise er godkjent, eller om det er nødvendig å søke om visum. Godkjennelsen er gyldig i to år. Siste frist for utfylling av innreisepapirer via ESTA er 72 timer før avreise, men vi anbefaler at du får det gjort snarest.

Avgivelse av opplysninger til ESTA og riktigheten av disse påhviler deg alene som reisende, og manglende eller mangelfull avgivelse av opplysninger kan i verste fall føre til avvisning ved innsjekkingen og dermed tap av reisen.

Innreisekrav til De amerikanske Jomfruøyene

Innreise er tillatt for alle som er fullvaksinert mot koronavirus (dokumentasjon kreves) og alle under 18 år uavhengig av vaksinestatus.

Du kan holde deg oppdatert på innreisekravene via Albatros innreisesjekk som du finner lenger ned på siden eller på Utenriksdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformation/id2413163/.

Vær oppmerksom på at innreisekravene kan endre seg med med kort varsel og at det er ditt ansvar å sikre at du kan innfri de eventuelle krav som måtte gjelde på avreisetidspunktet. Skulle du ikke være i stand til dette vil reisen i utgangspunktet være tapt.

Albatros Innreisesjekk

Med Albatros Innreisesjekk kan du enkelt og greit skaffe deg overblikk over hvilke eventuelle visumkrav og spesielle innreisekrav som gjelder for ditt reiseland. Albatros Innreisesjekk er utviklet i samarbeid med Sherpa som tilbyr visumservice til gjester fra hele verden. Sherpa hjelper, mot et administrasjonsgebyr, med å søke e-visum til de reiseland hvor det er krav om dette. Vær oppmerksom på at dette er en service du betaler ekstra for og det alltid vil være mulig for deg å søke e-visum direkte. Vær også oppmerksom på at Albatros på utvalgte destinasjoner hjelper med gruppevisum eller ankomstvisum. Hvis dette er tilfelle, fremgår det i teksten over.