Svalbard – siste stopp før Nordpolen

group-tour
Gruppereise med Albatros-reiseleder

Opplev sommeren i Arktis med ekspedisjonsskipet Ocean Atlantic. Sola står høyt hele døgnet og kysten myldrer av liv når landet åpner seg etter vinterens favntak

Bli med til isbjørnens rike på dette Albatroscruiset der vi er langt unna allfarvei og besøker steder der det vanligvis bare er ekspedisjonsfolk og forskere. Turen går med Albatros’ eget ekspedisjonsskip Ocean Atlantic, som er bygd til seilas i isen. I skipets medbrakte zodiac-gummibåter går vi i land og cruiser langs kysten, der vi kommer helt innpå dyreliv og brelandskap.

Toktet går tidlig på forsommeren. Nå yrer det av liv på Svalbard – fuglene har funnet redeplassene sine, svalbardreinen har det travelt med å spise seg opp etter den lange vinteren og isbjørnene kan fremdeles jage fra den fjordisen som enda ikke er drevet til havs. Vi går i land ved gamle fangststasjoner, besøker forskningsbyen Ny-Ålesund og drar dypt inn i fjordsystemene nord på Svalbard. Etter en tur opp mot iskanten for å se om vi treffer på isbjørnen avslutter vi reisen med et besøk i Longyearbyen, verdens nordligste tettsted.

Klikk på kartet for å se det i stort format
 • Type Ekspedisjonscruise

 • Reiseleder Skandinavisktalende reiseledere og engelsktalende ekspedisjonsteam

 • Visum Nei

 • Vaksinasjon Ja

 • Valuta Norske kroner

Dagsprogram 8 dager
Dag 1
Oslo–Longyearbyen, Svalbard. Ombordstigning på skipet
Dag 2
Kongsfjorden og Ny-Ålesund
Dag 3
Amsterdamøya og hvalfangststasjoen ved Smeerenburg
Dag 4
Mot 80 grader nord og iskanten
Dag 5
Andøyane og Monacobreen
Dag 6
Krossfjorden med 14. julibukta samt Lilliehöök
Dag 7
Bellsund, Vårsolbukta og Calypsobyen
Dag 8
Longyearbyen og hjemreise

Dagsprogram

Hent samlet program OBS Noen av reisene våre finnes i flere utgaver. Husk å velge riktig avreisedato før du skriver ut.

Dag 1
Oslo–Longyearbyen, Svalbard. Ombordstigning på skipet
Longyearbyen, verdens nordligste tettsted

Vi flyr fra Oslo til Longyearbyen. Etter ankomst drar vi på en kort rundtur i Longyearbyen. Vi blir introdusert til byens fascinerende historie og hvordan det er å bo i Svalbards hovedby, som er verdens nordligste tettsted.

Byen ble grunnlagt som "Longyear City" i 1906 av den amerikanske entreprenøren John Longyear, som drev gruvedrift på Svalbard. Longyearbyen er i dag Svalbards administrasjonssenter og sete for øygruppens øverste myndighet, sysselmannen. Byen ligger på sørvestsiden av Adventfjorden, en sidefjord til den ti mil lange Isfjorden på vestsiden av Spitsbergen. Den er omgitt av fjell, både bakenfor og på den andre siden av fjorden, der det særpregede Hiorthfjellet troner majestetisk.

Allerede i 1916 ble Longyearbyen overtatt av et norsk kullkompani, og gruvedrift har preget området helt frem til våre dager. Byen har i dag cirka 2000 innbyggere, hovedsakelig nordmenn, og den tidligere så dominerende gruvedriften er ikke lenger byens eksistensgrunnlag. Beboerne er i dag mest beskjeftiget i forskning, undervisning og den beskjedne turismen som finnes i området.

Selve navnet Svalbard betyr ”den kalde kysten” og dukker opp i islandske sagaer fra 1100-tallet. Men vikingene slo seg ikke ned her, og de første sporene etter mennesker stammer fra hvalfangere på 1600-tallet. Forlatte fangsthytter og gruver, hvalfangergraver og slakteplasser er blant de kulturminnene Svalbard har å by på – steder som forteller historier om et liv på grensen av det menneskelig mulige. Nesten alle polekspedisjonene hadde Svalbard som utgangspunkt – Amundsen mellomlandet her med luftskipet ”Norge”, og Nansen kom hit over isen. I våre dager blir Svalbard brukt blant annet som overvåkingssted for klimaendringer og til annen forskning. Fra å være et sted der hvalfangere og fangstmenn slo dyr ned for fote har øygruppen blitt et sted der man observerer og bevarer naturen – til glede for både oss og våre etterkommere.

Om ettermiddagen kjører vi til havnen og sjekker inn på skipet.

Etter at vi har fått anvist lugarer vil ekspedisjonslederen informere om toktet, skipets daglige og sikkerhetsmessige rutiner og sikkerhetsutstyret. Deretter begynner vi reisen ut gjennom Adventfjorden og Isfjorden og setter kursen nordover langs Prins Karls Forland. Kanskje får vi se vår første vågehval allerede i kveld?

Dag 2
Kongsfjorden og Ny-Ålesund
Amundsenmonumentet i Ny-Ålesund

Etter å ha gått langs Prins Karls forland hele den lyse natta er vi framme ved Fuglehuken, nordspissen av Forlandet nasjonalpark, om morgenen. Her reiser det flotte Fuglehukfjellet seg 600 meter opp fra havet. På neset under fjellet ligger det et lite fyrtårn som er med til å markere innseilingen til Kongsfjorden og Ny-Ålesund. Selve fjellet er en viktig hekkeplass for polarlomvi og krykkjer. Hvis været er bra nok skal vi i land for første gang på toktet. Det skjer med skipets egne, stabile zodiac-gummibåter.

Etter besøket ved Fuglehuken fortsetter skipet inn Kongsfjorden, som er omgitt av 1000 meter høye fjelltopper. Her kalver de store breene Kongsbreen og Kronebreen. I dette farvannet blir det ofte sett hvithval og vågehval, og vi håper selvfølgelig på at hellet er med oss i år også. På sørbredden av fjorden ligger Ny-Ålesund, som er en av verdens nordligste bosetninger. Postkontoret og museet her er derfor begge verdens nordligste. Beliggenheten er utrolig nok i seg selv, men er Ny-Ålesund er også et interessant sted med en spesiell stemning. Byen var i sin tid Amundsens og Nobiles siste stopp før de fløy over Nordpolen med luftskip, og Kings Bay Kull Company AS drev gruvedrift her frem til den store ulykken i 1962, som førte til at den norske regjeringen måtte gå av.

Ny-Ålesund er i dag et internasjonalt senter for arktisk forskning, og hver sommer er rundt hundre forskere av flere forskjellige nasjonaliteter fullt beskjeftiget med å undersøke alt fra mikrobiologi til det globale klimaet. Det er en pussig liten by – i suvenirbutikken kan man kjøpe norsk sjokolade, men både folk og bygninger bærer preg av at det er et internasjonalt forskningssamfunn som holder til her. Nettopp på grunn av forskernes følsomme måleinstrumenter er det ikke mobildekning i Ny-Ålesund. Villlreinen beiter helt ned til bygrensa, og hvis vi er ekstra heldige får vi se både rein og svalbardrype, som er den eneste fuglen som overvintrer på Svalbard. Svalbardrypa, en egen underart av vår hjemlige fjellrype, er et artig syn når den spankulerer rundt med sine lange ”støvler” av hvite fjær. I området rundt Ny-Ålesund hekker hvitkinngås, kortnebbgås og røbnebbterne, som er det dyret i verden som har lengst reiserute mellom hekkeområde og vinterboplass.

Man skal huske å holde seg innenfor isbjørngrensa, som er tydelig avmerket med skilt, og derfor må vi ha med gevær for å gå de få hundre meterne bort til Amundsenekspedisjonens luftskipsmast. Her kan vi føle litt på et historisk øyeblikk for norsk polarhistorie!

Utpå ettermiddagen planlegger vi å gå i land ved det historiske og vakre Ny London på Blomstrandhalvøya. Stedet er rikt på historie, geologi, fugleliv og flora. I 1906 ble det oppdaget en forekomst av marmor her. Den ble forsøkt utvunnet fra 1911., men kvaliteten var for dårlig og prosjektet ble gitt opp i 1920. I dag kan vi – nesten hundre år senere – se bebyggelsen, jernbanespor, kraner og dampmaskiner som ble etterlatt. Vi går en tur i området, der det er en variert flora av arktiske planter som er tilpasset den korte og solrike vekstsesongen med temperaturer som kan ligge bare noen få grader over frysepunktet.

Sist på dagen stevner vi mot nord og nye eventyr.

Dag 3
Amsterdamøya og hvalfangststasjoen ved Smeerenburg
Smeerenburg ble anlagt av nederlandske hvalfangere for 400 år siden

Vi våkner med fantastisk utsikt til breer og fjell når skipet går langs Danskøya. Vi skal til Amsterdamøya og restene etter den legendariske gamle hvalfangerbyen Smeerenburg. Smeerenburg ble anlagt for 400 år siden av nederlandske hvalfangere. Det var nederlenderen William Barentz som oppdaget nordvesthjørnet av Spitsbergen, og her anla hvalfangerne en boplass der opp mot 200 personer oppholdt seg om sommeren. Smeerenburg, som betyr «fettbyen», ble anlagt på en flat sandodde. Her ble grønlandshvalene slept inn, og ved hjelp av store mengder sibirsk drivtømmer ble den verdifulle hvaloljen kokt i store kar, som det fremdeles er spor etter. Nå er stedet en ofte brukt oppgangsplass for hvalrosser. På motsatt side av fjorden har vi mulighet til å få øye på steinkobber som hviler seg på store steiner i en beskyttet vik ved Virgohamna. Vi kan ikke gå i land her, men kan se restene etter stasjonen til svensken August Andrée, som hadde Virgohamna som startpunkt for sin uhellsvangre polekspedisjon i luftballong.

Om ettermiddagen planlegger vi å gå i land på øya Fuglesongen. Stedet er kjent for en stor alkekongekoloni, som vi kommer fram til etter en kort tur til fots. De små alkefuglene yngler i sprekker og hulninger under de store steinblokkene, og stemmene fra tusenvis av fugler blander seg i et stort kor som har gitt stedet navn. Vi opplever fuglene på kloss hold og ser dem dra til havs i store flokker for å finne føde.

Utpå kvelden drar vi ut på åpent hav og setter kursen mot nordøst og iskanten.

Dag 4
Mot 80 grader nord og iskanten
På jakt etter havisen

Hele dagen er satt av til å gå mot iskanten, som er den sonen der man treffer på havis – både drivis og pakkis. Kanskje treffer vi isbjørnen nettopp her, for flertallet av isbjørnene på Svalbard forlater fastlandet om sommeren og følger isen nordover. Her er det nemlig storkobben og annen sel, isbjørnens viktigste kilde til mat, oppholder seg og får ungene sine. Nøyaktig hvor langt nord og øst vi drar avhenger av været og isforholdene. Hvor langt unna iskanten er kommer også an på hvordan vinteren har vært. Kanskje blir det tid til et zodiaccruise langs havisen før vi sist på dagen går sørover mot Spitsbergen igjen.

Dag 5
Andøyane og Monacobreen
Andøyane med det rike fuglelivet

I løpet av natten har skipet gått mot Woodfjorden på Spitsbergens nordkyst. Området rundt Woodfjorden er preget av rødlige sandsteinsfjell, som fikk rødfargen sin den gangen Svalbard befant seg nær ekvator – for så mye som 400 millioner år siden.

Avhengig av været drar vi inn i Woodfjorden og videre inn i Liefdefjorden. I fjordmunning ligger øygruppa Andøyane, som har et rikt fugleliv, og vi regner med å ta en tur rundt en av øyene i zodiacs. Vi håper på å kunne gå i land på halvøya Reinsdyrflya. Området er kjennetegnet ved en mykt bølgende slette på 250 km2 som skråner ned mot fjorden. Nå er vi i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. På Reinsdyrflya er det en større bestand av rein, og når fjorden fryser til om vinteren utvides reinens område til øyene rundt også. Her på øyene i Liefdefjorden er det hekkeområder for kortnebbgås og ærfugl, som mange sikkert kjenner fra norskekysten. Den mer sjeldne praktærfuglen kan vi også se hvis vi er heldige – den er lett å kjenne igjen på de flotte klovnefargene på hodet!

Om ettermiddagen håper vi å kunne fortsette helt inn i bunnen av Liefdefjorden, der den enorme, fem kilometer brede Monacobreen hever seg. Fargen på isen varierer fra kritthvit over i lysende turkis, og man kjenner kuldedraget fra naturens dypfryser! 

Vi planlegger å dra på ut med zodiacs mellom isbrokkene fra breen. Vi holder oss på sikker avstand av den kalvende brefronten, der krykkjer og rødnebbterner spiser av plankton som tiltrekkes av det oppstrømmende smeltevannet.

Når alt kommer til alt er det isforholdene som bestemmer hvor skipet kan gå og hvor zodiacene kan settes på vannet, spesielt nord for Svalbard. Det kan bli nødvendig å gjøre mindre endringer i programmet underveis. Langs vest- og sørvestkysten av Spitsbergen, der det er mindre is på grunn av det varmere vannet fra Golfstrømmen, er det en mengde spennende steder vi kan besøke i stedet, hvis programmet mot nord må kortes av.

Dag 6
Krossfjorden med 14. julibukta samt Lilliehöök
I fuglefjellet hekker polarlomvien på smale hyller

Om morgenen går skipet inn i Krossfjorden, som er en av Svalbards vakreste fjorder. I bunnen av 14. julibukta ligger 14. juli-breens imponerende ismur, der den danner en typisk dalbre mellom bratte fjell. På den frodige og gresskledde skråningen kan man ofte se beitende rein med kalver. På Redingerpynten er det et lite fuglefjell der lundefuglene har redehullene sine og der man også kan få øye på polarlomvi.

Herfra fortsetter vi helt inn i bunnen av fjordsystemet til Lilliehöökfjorden med den store og meget aktive Lilliehöökbreen. Her slutter vi dagen mellom de mange større og mindre isfjellene som breen har kalvet – naturligvis på sikker avstand fra brefronten.

Fra Lilliehöök drar vi ut av fjordene og setter kursen mot den sørligere delen av Svalbard.

Dag 7
Bellsund, Vårsolbukta og Calypsobyen
Den tettbygde svalbardreinen er tilpasset de spesielle forholdene her

Om morgenen er vi fremme ved Bellsund på sørvestkysten av Spitsbergen. Vi har hele dagen til å utforske sundet, som er den ytre delen av et stort fjordsystem. Området har rike kullførende avleiringer, og dypt inne i fjordene ligger den norske kullgruven Sveagruva. Tidligere var Sveagruva det største gruvesamfunnet på øygruppa, men prisene er fallende og det har vært driftsstopp i Svea siden 2016.

Først på dagen går vi i land i Vårsolbukta, der den største attraksjonen er fuglefjellet med tusenvis av alkekonger. Tundraen er frodig på grunn av gjødselen fra fuglene, og det tiltrekker beitende rein. Det er tid til å gå en god tur langs stranda, der man også kan se spor etter tidligere tiders industriaktiviteter.

Mens vi spiser lunsj om bord krysser vi Bellsund langs den smale, 4 kilometer lange Akseløya over til munningen av Recherchefjorden mot sør. Vi skal på et siste zodiac-cruise og går i land ved Calypsobyen. Her ble det gravd ut kull på begynnelsen av 1900-tallet, men det ble aldri noen kommersiell suksess. Husene i Calypsobyen har etter den feilslåtte kulltiden blitt brukt som både fangsthytter og forskningsstasjoner.

I løpet av natten fortsetter skipet tilbake mot Isfjorden og Longyearbyen.

Dag 8
Longyearbyen og hjemreise
Longyearbyen på 78 grader nord

Om morgenen er vi framme i Longyearbyen. Etter frokost er det tid til å sjekke ut og ta farvel med skipet og besetningen om bord. Etter en tur innom selve byen er det transport til flyplassen der flyet hjem venter.

Prisinformasjon

Tillegg for oppgradering av lugar

Tillegg for lugar Kat. C: kr 2 000,– per person
Tillegg for lugar Kat. B: kr 16 500,– per person
Tillegg for lugar Kat A: kr 20 000,– per person
Tillegg for Premium suite: kr 25 900,– per person

Tillegg for enkeltlugar

Tillegg for Kat. G: kr 10 500,–

Barnerabatt 2–15 år

50 % av grunnprisen ved minimum 2 betalende voksne i samme lugar (kun muligt i kategori B). Maks. 4 personer, herav 2 barn som deler trekkut-seng. Skipet er ikke innredet til barn, og har heller ikke fasiliteter som barneseng og barnestol. Dette kan man selv ta med for egen regning.

Kontakt oss hvis dere ønsker å reise med barn.

3-personers lugarer

Tillegg for Cat. B: kr 5 800,– per person

Prisen inkluderer
 • Skandinavisktalende reiseledere og engelsktalende ekspedisjonsteam
 • Fly Oslo–Longyearbyen t/r
 • Transport og alle utflukter og zodiac-turer på cruiset jf. program
 • 7 netters cruise med Ocean Atlantic i delt utvendig dobbeltlugar med koøye (kategori D) med bad/toalett
 • Byrundtur i Longyearbyen på ankomstdagen
 • Informasjonsmøter og foredrag ved ekspedisjonsteamet
 • Helpensjon om bord
 • Kaffe, te og isvann om bord
 • Skatter og avgifter
Prisen inkluderer ikke
 • Avbestillingsforsikring ved sykdom, 6% av reisens pris
 • Reiseforsikring
 • Eventuelle ekstra utflukter og arrangementer
 • Tillegg for enkeltlugar
 • Oppgradering av lugarkategori
 • Lunsj i Longyearbyen på dag 8
 • Drikkevarer utenom kaffe, te og isvann på skipet
 • Driks til besetningen på Ocean Atlantic (ca. 13,5 USD pr. dag pr. deltager)
 • Personlige fornødenheter
 • Alt ikke nevnt under ”Prisen inkluderer”

Før reisen

Reisen er underlagt Albatros Travels generelle reisevilkår som vi forutsetter at deltagerne er inneforstått med.

Opplysninger om reisen

Om lugarene

Ocean Atlantic er innredet med åtte lugarkategorier, alle med eget bad og toalett.

Premium Suite 35 m2
Disse toromssuitene har dobbeltseng (eller to enkeltsenger), sofagruppe, bord og stol samt stort vindu og romsligvbadeværelse. Utvendig suite.
Ligger på Marco Polo dekk 5.

Panorama Window Suite 19–24 m2 – Cat. A
Utvendig suite med dobbeltseng eller to enkeltsenger, sitteområde, romslig badeværelse og stort vindu.
Ligger på Marco Polo dekk 5.

Panorama Window Cabin 20–23 m2 – Cat. B
Dobbeltseng eller to enkeltsenger, sitteområde, romslig badeværelse og vindu med begrenset utsyn. Mulighet til å lage en ekstraseng.
Ligger på Hudson dekk 7 og Magellan dekk 8.

Standard Cabin Window 12–13 m2 – Cat. C
Utvendig lugar, to enkeltsenger, badeværelse og vindu.
Ligger på Marco Polo dekk 5.

Standard Cabin Window 11–12 m2 – Cat. D
Utvendig lugar, to enkeltsenger, koøye og badeværelse.
Ligger på Columbus dekk 4.

Standard Cabin – Cat. G
Utvendig enkeltlugar, enkeltseng og badeværelse.
Ligger på Columbus dekk 4.

Hva er et polarcruise?

Et polarcruise er annerledes enn vanlige turistreiser og cruisereiser, siden vi ikke har samme mulighet for å planlegge reisen i detalj. Mange elementer er uforutsigelige, og rutebeskrivelsen og programmet må derfor betraktes som et ideelt mål, mens vind-, is- og strømforhold uunngåelig vil medføre endringer i programmet.

Det er sparsomt med turisme på Svalbard. Hele strekningen vi planlegger å følge mangler organisert opplegg for turisme, og svært få andre skip legger inn her. Vi er derfor helt avhengige av Albatros' egne erfaringer og de nye vi gjør underveis. Ekspedisjonslederen legger opp rute- og dagsprogrammet underveis i samråd med kapteinen, og vil derfor sikre det størst mulige utbytte av reisen på bakgrunn av de aktuelle forholdene – og muligheten til å se hvaler eller andre arktiske dyr.

På cruiset vil størstedelen av landstigningene foregå i skipets egne zodiac-gummibåter. Skipet går så nært som mulig på severdigheter, breer og fuglefjell, og deretter går vi om bord i gummibåtene for å gå i land eller krysse rundt mellom hvaler, seler, isfjell eller fugleøyer. Man går ombord i zodiac-båtene fra en solid trapp på siden av skipet, der man også kommer tilbake om bord på skipet. Matrosene hjelper med ombordstigningen og både matrosene og Albatros’ ekspedisjonsteam er sertifiserte til å bruke zodiac-båtene.

Vind- og værforhold

Vær-, vind- og strømforhold med videre kan medføre at det forekommer justeringer/endringer i program og seilrute.

Deltagerantall

Denne reisen krever et deltagerantall på minimum 50 personer. Hvis dette antall ikke oppnås forbeholder vi oss retten til å annullere reisen – dette vil typisk skje senest 4–6 uker før planlagt avreisedato. Vi er som reisearrangør ikke erstatningsansvarlige for eventuelle tap man som kunde måtte bli påført som følge av annulleringen. Vi er kun forpliktet til å refundere reisens pris.

Hvem kan delta?

For å delta på denne cruisereisen er det et krav at du er mobil, selvhjulpen og kan ferdes uten hjelp i kupert terreng. Personer under 18 år må reise i følge med og bo sammen med personer over 18 år. 

Ikke egnet for deg som går dårlig
Skipet er dessverre ikke innredet for bevegelshemmede. Dette skyldes primært hensyn til sikkerheten, da det er et krav fra rederiet at alle passasjerer skal kunne gå fra en båt til en annen uten hjelp fra besetning eller medpassasjerer. 
Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å ta med rullestoler eller gangstativer/rullatorer om bord. Det må være fri passasje på gangarealer mv.

Spesielle helseforhold
I henhold ti lrederiets regler har du plikt til å informere Albatros om eventuell sykdom eller kronisk sykdom, handikap, graviditet eller andre forhold som kan ha betydning for ditt velbefinnende eller din helsetilstand mens du er på cruise.

Bagasje

Det er lurt å ha med en mindre ryggsekk eller veske til dagsturer/utflukter. Det er ikke nødvendig å ha med håndkle.

Det er absolutt en god idé å ta med kikkert, man går glipp av mye uten.

Tilslutning med innenriksfly

Det er dessverre ikke mulig å bestille tilslutning med innenriksfly.

Sjøsykemedisin

Vi forventer å gå mye innenskjærs, men det kan forekomme store dønninger. Sjøsykeplaster (Scopoderm el.) fås på resept og virker helt eller delvis for de fleste. Snakk med legen din. Sjøsykepiller er et alternativ. Vær oppmerksom på at sjøsykemedisin kan virke sløvende.

Solkrem

Solen kan være sterk i Arktis, spesielt på sjøen. Husk å ta med deg solkrem med høy faktor og solbriller på reisen.

Viktige regler ved landstigning og utflukter

Når man oppholder seg i land, er det selvsagt svært viktig å ha stor respekt for den enestående og sårbare arktiske naturen, det vil si å handle etter mottoet: Etterlat ikke annet enn fotsporene dine, og ta ikke med noe annet fra naturen enn minnene. 

Vi ber også om at man holder seg i nærheten av sin egen gruppe – det gjelder særlig når man er på ekspedisjon i Arktis, der man kan møte isbjørn. Det er veldig viktig at man følger ekspedisjonslederens anvisninger.

Generelle sikkerhetsregler

1. Sørg for at redningsvesten sitter ordentlig fast før du går ombord i zodiac-gummibåten.

2. Sørg for å ha begge hender fri når du går om bord i gummibåten. Eventuelt fotoutstyr og annet legges ned i ryggsekken.

3. Gå ikke alene i ubebodde områder, sørg for å gå sammen med gruppen hele tiden, og husk at været plutselig kan endre seg og dermed nedsette sikten.

4. Hold sikkerhetsavstand til dyr og fugler (minimum fem meter).

5. Hold øye med tiden og husk når skipet går igjen. Sørg for at klokken din viser samme tid som skipets, og vær klar over når den siste båten skal forlate stranden.

6. Noter alltid på påmønstringstavlen når du går fra borde og når du kommer tilbake.

Forsikrings informasjon

Forsikrings informasjon

Vi gjør oppmerksom på at det er en forutsetning for deltagelse på denne reisen at du som kunde har tegnet en reiseforsikring som dekker minimum USD 200.000 ved akutt behov for hjemtransport i forbindelse med sykdom eller en annen form for nødsituasjon.

Vi anbefaler at du tegner reiseforsikring hos Gouda gjennom Albatros, da denne forsikringen inneholder ubegrenset dekning ved behov for hjemtransport.

Dersom du allerede er forsikret gjennom et annet forsikringsselskap, ber vi deg om å undersøke om forsikringen din inneholder den nødvendige dekningen og å ta med deg forsikringsbeviset på reisen.

Allmenn informasjon

Reisens krav til bevegelighet

Hovedregelen er at alle reisedeltagere skal være selvhjulpne. Samtidig må vi understreke at våre reiser generelt ikke egnes seg for den som har vondt for å gå. Selv på buss- og togreiser samt cruisereiser vil det ofte være behov for å gå til og fra severdigheter. På mange av kulturreisene våre vil bare en dags samlede besøk ved severdigheter o.l. lett komme opp på mer en 5 kilometers gåing.

Reiseforsikring

Ettersom helseforsikringen i Norge ikke dekker kostnader for hjemtransport og legebehandling i visse land, er det viktig at du har tegnet en reiseforsikring som dekker både kostnader for behandling av sykdom og hjemtransport. Dessuten anbefaler vi at reiseforsikringen også dekker skadet eller bortkommen bagasje.

Gouda Reiseforsikring

Albatros Travel har inngått et samarbeid med Gouda Reiseforsikring som sikrer at hjelpen alltid er i nærheten når du trenger den. Med Gouda i ryggen er du sikret ekstra trygghet på reisen.
Goudas egen alarmsentral er bemannet døgnet rundt med kompetente skandinavisktalende medarbeidere som er klare til å hjelpe deg. Med Goudas reiseforsikring får du både rask hjelp på stedet og god dekning, blant annet ubegrenset sykdoms- og ulykkesforsikring, reiseavbrudd, tilkalling av pårørende, erstatningsgaranti (kompensasjon for sykdom på reisen) og reisegodsdekning.
Om du er forsikret hos et annet selskap gjelder det muligvis andre regler – kontakt forsikringsselskapet ditt for mer informasjon. Det er den reisendes eget ansvar at forsikringen omfatter nødvendig dekning.

Albatros Travels reiseledere

De fleste av Albatros Travels reiser ledes av en Albatros reiseleder som enten møter gruppen i flyplassen før avreise eller ved ankomst til destinasjonen. På våre bussreiser møter dere reiselederen senest ved det siste påstigningsstedet. Sjåføren hjelper til med bagasje, informerer om plassering i bussen og sørger for at dere kommer sikkert fram. Alle reiselederne våre er erfarne, godt utdannede og nøye utvalgt av Albatros Travel.

På ekspedisjonsreiser med Albatros Expeditions bliver du møtt av en engelsktalende ekspedisjonsguide på destinasjonen og det vil også være engelsktalende ekspedisjonsteam som leder utfluktene og holder informasjonsmøtene som inngår på reisen. Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan forventes en norsk reiseleder om bord.

Enkelte av reisene våre er uten reiseleder. Det vil alltid fremgå tydelig av programmet om reisen er ledet av en reiseleder eller ikke.

Driks

På reisene våre kommer du i kontakt med hverdagslivet og dets skikker. Du kan møte forhold du ikke liker eller ikke er vant til, som for eksempel skikken med driks. I mange land er drikssystemet mer organisert enn vi nordmenn er vant til, og det er forventet at lokalguider og sjåfører mottar en viss sum driks i løpet av reisen, da lønnen i servicebransjen ofte er avstemt i forhold til dette. Vi angir et beløp i reiseprogrammene våre slik at du kan ta høyde for dette hjemmefra. Reisens pris inkluderer ikke driks, da det er et individuelt anliggende, men drikssystemet er en del av den kulturen man velger å besøke, og som man derfor bør respektere. For ordens skyld vil vi understreke at det naturligvis er en frivillig sak å gi driks.

Tillegg for enkeltrom og enkeltlugar

De opplyste prisene på reisene våre er basert på 2 personer som reiser sammen og bor i delt dobbeltrom eller dobbeltlugar. For de av gjestene våre som reiser alene vil det være et tillegg for enkeltrom og/eller enkeltlugar. Tillegget avspejler det prisnivået vi som reisearranør blir møtt med når vi oppkjøper rom og lugarer hos våre underleverandører. Et enkeltværelse vil alltid være forholdsvis dyrere per person enn et dobbeltrom. Dette er et vilkår som har vært gjeldende i reisebransjen i mange år og derfor er å betrakte som kutyme.
Tillegget vil alltid fremgå av materialet vårt.

Pass

Vær oppmerksom på at passet ditt må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst fra destinasjonen. Dette kravet gjelder for alle reisene våre, også der enkelte land opplyser at de krever kortere gyldighet. At vi som reisearrangør stiller et dette 6-måneders gyldighetskravet er for å unngå situasjoner der et lands gyldighetskrav måtte bli endret fra bestilling av reisen og frem til avreise.

Tilslutning med innenriksfly

Om du booker tilslutningstransport anbefaler vi at du har minst 2,5 timer til å bytte mellom tilslutningen og flyreisen med oss. Bestill gjerne en billett som kan endres, slik at du kan booke om ved en eventuell ruteforandring/flyforsinkelse.

Reiser med mindreårige

Hvis du skal reise sammen med barn som ikke er dine egne (for eksempel barnebarn), eller hvis du og dine barn ikke har samme etternavn, kan noen land nekte dere innreise. Det kan derfor være nødvendig å ha med seg en fødselsattest på engelsk og en underskrevet erklæring som tillater den mindreårige å reise i selskap med en navngitt voksen. Husk å undersøke reglene for dokumentenes gyldighet (utstedelsesdato m.v.) og hvilke stempler de må ha.
USA er et av de landene som har ovenstående krav , men det finnes ikke noen endegyldig liste over hvilke land det gjelder. Derfor anbefaler vi deg å kontakte den nærmeste ambassaden eller konsulatet for det landet du skal reise til for å få opplyst reglene.

Plassering i flyet

Vi gjør oppmerksom på at det er flyselskapet som suverent står for fordelingen av seter på flyet.

Måltider om bord

På de fleste av reisene våre benytter vi rutefly. På de europeiske rutene har du som regel mulighet for å kjøpe forskjellige drikkevarer og for eksempel en sandwich. Noen få selskaper serverer mineralvann, juice, kaffe eller te gratis. På de lange oversjøiske rutene er maten inkludert, og hos noen få selskaper også drikkevarer. Ønsker du vin, øl og sprit, må du som regel selv betale for det. Servicen om bord varierer en hel del fra flyselskap til flyselskap og endres jevnlig, så vi kan dessverre ikke gi mere presise opplysninger før reisen.

Spesialkost

På flyreiser må spesialkost som for eksempel diabetes- eller vegetarmat bestilles senest 45 dager før avreise. Legg merke til at noen flyselskaper krever betaling for spesialkost. Vi videresender alltid øsker om spesialkost på flyreisen til flyselskapet, men vi kan ikke garantere at man får det.
Som utgangspunkt har vi ikke mulighet for å tilby spesialkost på våre reiser. På mange av reisene er det inkludert felles måltider der menyen er bestemt og bestilt på forhånd. Man må derfor forvente å spise samme mat som de øvrige deltagerne på reisen. Vi noterer og videresender gjerne ønsker om spesialkost eller informasjon om allergier, men vi har dessverre ikke mulighet for å garantere at man kan få servert spesielle måltider eller at det kan tas spesielle hensyn ved allergi.

Plassering i bussen

På reiser med fly foregår transporten på destinasjonen ofte med buss. Her kan man ikke reservere en fast plass i bussen, og det er heller ikke mulig å kjøpe en bestemt plass før reisen begynner. Det er selvfølgelig mulig å avtale rokeringer underveis på reisen, så alle på skift kommer til å sitte både foran og bak i bussen.

På de reisene som foregår med buss fra start til slutt kan du reservere en bestemt sitteplass i bussen mot en ekstra avgift. De plassene som ikke er reservert fordeles etter først til mølla-prinsippet. Reisene er markert med «Bussreise» på nettsidene våre.

Forbehold/endringer

Det tas forbehold for endringer i programmet. Albatros Travel og våre lokale samarbeidspartnere streber alltid etter å avvikle reisen nøye i henhold til programmet, men det kan av hensyn til severdighetenes åpningstider eller praktiske omstendigheter være nødvendigt å gjennomføre ruten i en anne rekkefølge enn oppgitt. I tillegg til dette kan programpunkter risikere å utgå på grunn av force majeure-situasjoner som værforhold, veiforhold eller forsinkede flyavganger.
Til slutt gjør vi oppmerksom på at alle reiser løpende blir revidert og forsøkt forbedret på bakgrunn av de tilbakemeldingene vi får fra reiseledere og kunder etter hver reise. Revidering av reisen vil derfor medføre at det kan ha oppstått endringer i programmet fra den ble kjøpt til avreisen finner sted. Før avreise vil alle deltakere motta det senest oppdaterte program som har til hensikt å tjene kundenes beste og sikre den mest smidige gjennomføring av reisen.
Reisen selges som en hel ”pakke”, og det vil ikke være mulig å refundere de delene av pakken som eventuelt ikke benyttes.

Vi gjør oppmerksom på at kjøpte ekstrautflukter kun gjennomføres ved tilstrekkelig antall påmeldte. Avhengig av tidspunktet for avlysningen blir prisen for utflukten tilbakebetalt til de påmeldte deltagerne enten før eller etter at man har kommet hjem fra reisen.

Rated 5 out of 5 by from Fin tur til nytt reisemål for oss. Flott opplegg med gode guider som hadde mye kunnskap.
Date published: 2022-07-08
Rated 5 out of 5 by from En reise til Svalbard med utrolige naturopplevelser og utsøkte måltider. Vi er fra Norge og har alltid hatt lyst til å reise til Svalbard. Det har vi nå gjort med Albatros Travel. At en reise/ekspedisjon, kan gjennomføres så flott på alle mulige måter, er en gåte. Vi reiste med et fint, stort skip med gode lugarer, vi nøt måltider av høy klasse og var med på utflukter/aktiviteter sammen med meget kunnskapsrike og glimrende reiseledere. Vi har vært med Albatross rundt Svalbard i 8 dager og har sett enorme isbreer som endog har kalvet, sett pakkisen på nesten 81 grader nord, sett isbjørn, hvalrosser, polarrev og seler fra trygge småbåter som også fraktet oss i land mange steder der vi vandret i den skjøre Svalbardnaturen. Takk til hele den fantastiske gjengen som gjorde Svalbardturen vår uforglemmelig!
Date published: 2022-06-17
Rated 5 out of 5 by from Natur, dyr, planter og mennesker i barske omgivelser En rejse, der gav mange overvejelser om tilværelsen, og hvordan man forsøger at overleve i barske områder af verden. Hvordan naturen arbejder stædigt videre. Hvad gletchere gør ved omgivelserne og deres udseende og fremtoning.
Date published: 2019-06-20
 • y_2023, m_5, d_28, h_23
 • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.35
 • cp_1, bvpage1
 • co_hasreviews, tv_2, tr_3
 • loc_no_NO, sid_NOCSC04, prod, sort_[SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
 • clientName_albatros-travel

Lignende reiser