Samfunnsansvar

I 1995 mottok Albatros den ”Danske Rejseskribenters årspris” for vårt arbeid med økoturisme. Bak dette ligger 5 år med eksperimentering og vurderinger med bæredyktige reiser basert på noen enkle, grunnleggende forutsetninger. Det omhandlet både det å sette minst mulig avtrykk på kultur og natur, samt at gjestene skal oppleves berikende for de besøkte. I begynnelsen  førte dette til noen merkelige, spennende, men lite salgbare reiser, men med veksten kom disse verdiene til å gjennomstrømme hele virksomheten.

I mange år har vi lagt hovedvekten på det å være gode gjester, som behandler verten høflig og respektfullt. Vi er tilsuttet FNs Global Compact initiativet, så vi avstår fra å ta del i korrupsjon og bestikkelser, overholder minimumslønninger og respekterer fagforeningsavtaler. Vi ansetter og utdanner lokal arbeidskraft og har i dag 88-90 % lokal arbeidskraft på våre reisemål, samtidig som vi oppretter og støtter lokale prosjekter som skoler og naturbevaring.

Vi har dessverre ikke mulighet til å gjøre alt vi gjerne vil, og har derfor valgt å fokusere på enkelte og dyptgående prosjekter , der vi virkelig kan gjøre en forskjell. De største prosjektene er våre bæredyktige camps og skip. I 2007 stod vår camp ”Karen Blixen” i Kenya klar. Den var fullstenidg CO2 nøytral og ble bygget av vår egen restaurasjons- og guideskole for lokalbefolkningen. Denne utdanningsinstitusjonen fortsetter å levere dyktige ansatte til hoteller i Kenya. Et annet prosjekt er treplantning, hvor vi hadde som mål å dyrke og plante 20 000 trær årlig, som kompensasjon for andres trefelling og avbrenning. Dette arbeidet førte til en nominering til Al Gores klima og miljøpris. 

Søren Rasmussen, stifter og eier av Albatros
Reis med hjerte, hjerne og holdninger

Les mer om vårt arbeid med samfunnsansvar under

Ansvarlig produksjon av reiser

Gjør din flyreise grønnere

Bistandsprosjekter og katastrofehjelp