12 prinsipper for produksjon av reiser med hjerte, hjerne og holdning

Vi streber etter at alle våre reiser er satt sammen på en ansvarlig. Det betyr at vi fokuserer på å gjøre følgende når vi produserer reiser:

 1. Spre de økonomiske fordelene blant lokalbefolkning og samarbeidspartnere
 2. Respektere lokale skikker og kulturer og fremme den kulturelle utvekslingen
 3. Støtte organisasjoner og lokalsamfunn på reisene
 4. Optimere sikkerheten på reisene for våre gjester og ansatte
 5. Informere gjester og samarbeidspartnere om hvordan og hvorfor man bør reise bæredyktig
 6. Støtte og oppmuntre til rettferdige ansettelser
 7. Arbeide mod utnytting av barn i turisme
 8. Redusere energiforbruket der det er mulig
 9. Fremme naturbeskyttelse og biodiversitet
 10. Forhindre gjesters deltakelse i aktiviteter som utnytter dyr
 11. Arbeide aktivt mot korrupsjon
 12. Gi gjestene våre den beste mulige reisen for pengene