Dyrevelferd på reisen

Ville dyr i underholdning
Mange steder i verden bliver ville dyr brukt til å underholde turister. Det kan for eksempel være delfiner og spekkhuggere i delfinarier, syklende papegøyer eller elefanter som man enten kan ri på eller som underholder ved å spille fotball eller male kunstverker.  Andre former for underholdning kan være å få tatt et bilde med en tiger, svømme med delfiner i innhegninger, se bjørner danse eller show med lenkede aper som henter kokosnøtter i palmer.

Mange av disse ville dyrene er enten fanget i naturen eller avlet til formålet. Ville dyr er ikke tamme (som f.eks. hester, kyr og hunder) og lider ofte i fangenskap, siden mange av behovene deres ikke kan bli oppfylt. For eksempel kan spekkhuggere i naturen svømme opp til 160 kilometer om dagen og dykke ned til 60 meters dybde, og de lever i veldig komplekse sosiale strukturer. Ingen av disse behovene tilgodeses i delfinariernes bassenger.

Albatros Travel mener ikke at ville dyr skal leve et liv i fangenskap for å være underholdning for turister. Vi ønsker ikke at ville dyr skal fanges eller avles til et liv i fangenskap. Derfor er det ikke aktiviteter der ville dyr er en del av underholdningen på våre reiser.

Tyrefekting
Tyrefekting er en gammel tradisjon i en rekke europeiske og latinamerikanske land. Det finnes forskjellige typer kamper, men felles for dem alle er at tyren lider en langsom og smertefull død. Generelt møter tyrefekting en stigende motstand og er f.eks. blitt forbudt i den spanske provinsen Catalonia. 

Albatros Travel ønsker ikke å støtte underholdning der dyrene aldri kan vinne og alltid betaler med livet sitt. Vi mener at det er viktigere å unngå dyremishandling enn å holde fast i tradisjoner og kultur. Vi har aldri tatt våre gjester med til tyrefekting og besøker heller ikke lenger tyrefekterarenaer og –museer der entréen går til arrangering av tyrefekting. Vi vil allikevel gjerne fortsatt opplyse om tyrefekting, og tilbyr fremdeles besøk på arenaer der vi ikke økonomisk støtter tyrefekting.

Elefantridning og -underholdning
Elefantridning og -underholdning foregår mange steder i Asia og er på mange måter et hardt liv for elefantene. Det er ikke naturlig for elefanter å bære mennesker på ryggen eller å opptre med å spille fotball, stå på bakbeina eller male.

Bare i Thailand lever omkring 3 400 asiatiske elefanter i fangenskap, der de typisk bliver fratatt muligheten for å få oppfylt sine sterke behov for å sosialisere i familiegrupper, lete etter mat i skogen og bevege seg over lange distanser hver dag. Siden elefanter potensielt er farlige dyr, står de bundet med korte kjettinger i mange elefantleirer og får ikke tilstrekkelig skygge mellom rideturene og showene. Både treningen og de forholdene mange elefanter lever under kan føre til at disse meget intelligente og sosiale dyrene utvikler posttraumatisk stress-syndrom.

Albatros Travel tilbyr hverken elefantridning eller elefantunderholdning på våre reiser, siden vi ikke kan garantere at elefantene lever under ordentlige forhold. Vi anerkjenner samtidig at de eksisterende elefantene er de lokale elefantpassernes livsgrunnlag, og at de trenger omsorg og pleie så lenge de lever. Derfor støtter vi attraksjoner der turister kan oppleve elefanter i naturlige omgivelser, der dyrene har mulighet for naturlig adferd på deres egne premisser.

Bilder

Klikk på bildene for å se dem større