Gjør din flyreise grønnere

Vi er blitt flere om klodens begrensede ressurser og kanskje er vi på vei mot et metningspunkt. Dette viser seg blant annet ved den gradvise globale oppvarmingen og andre klimaendringer, som kan få store konsekvenser for oss alle.

Løsningene ligger ikke klare og kan neppe skje på hverken individuelt eller nasjonalt plan, da verdens to dominerende økonomiske kjemper, Kina og USA, har et større ansvar for disse svært komplekse problemene.
 
Enkeltpersoner, organisasjoner og media har nå kastet seg over enkelte elementer av ovennevnte problemstillinger som kjøtt, matsvinn og flyreiser som noen av de store synderne, når det gjelder utslipp av drivhusgassen kulldioksid. Selv om personlige initiativer neppe gjør noen forskjell i det lange løp, er det forståelig at man konsentrerer seg om det umiddelbare og håndfaste. Uansett bidrar dette til mer fokus, samt en økt forståelse av vårt forbruk av jordens gaver.
 
Det betyr ikke at man skal ha dårlig samvittighet for at man fortsetter å reise med fly. Et alternativ kan være at en velger å fly ”grønt”, da det er lite som tyder på at verden er forberedte på å begrense sine flyreiser, hverken på det individuelle eller internasjonale plan. Den mest realistiske løsningen blir derfor at vi lærer oss å fly på et vis som er mer hensikstmessig og bærekraftig med tanke på miljøet.

La oss begynne med litt fakta. Flyindustrien står for 2 % av de totale utslipp av kulldioksid. 80 % av alle flyvninger er langdistanseflyvninger over 1500 km, som ikke umiddelbart kan erstattes av andre transportmidler. Flyindustriens utslipp utgjør 12% av transportsektorens totale utslipp. Aktuelle tall finnes på www.atag.org

Flybransjen er allerede langt fremme på dette feltet. Siden 1960 har man økt brennstoffeffektiviteten med 80% og fylt flyene opp med kunder til en belegningsprosent på 85, som gjør det til den mest effektive kollektivtransport i verden. Det eksperimenteres stadig med effektivisering av flymotoren og mer miljøvennlig brennstoff. En kan si at dette skiftet mot en mer miljøvennlig flybransje er motivert av egen vinning, men effekten for miljøets del er fortsatt positiv.
 
De fleste flyselskap tilbyr sine kunder muligheten til å klimakompensere sine reiser, slik at kundene kan betale et beløp tilsvarende reisens klimaavtrykk. Pengene går til et prosjekt som har som mål å nøytralisere dette klimaavtrykket, så man ender i null etter endt flytur. Enkelte flyselskap, som SAS, tilbyr å betale for sine kunders klimaavtrykk, så lenge man kjøper sin billett direkte hos flyselskapet eller hos et reisebyrå, som Albatros. Hvis man søker på nettet etter klimakompenserende prosjekter finnes svært mange muligheter man kan støtte med et mindre eller større beløp, avhengig av ønske og engasjement i klimadebatten. Finnair tilbyr kundene selv å kjøpe biobrennstoff tilsvarende deres forbruk for reisen, enten kontant eller gjennom bonuspoeng. KLM bygger for øyeblikket en fabrikk for fremstilling av biodrivstoff, og de fleste moderne fly kan utnytte klimanøytralt biobrennstoff, etterhvert som det settes i produksjon. Flaskehalsen er derfor ikke uvilje, men prisen for dette drivstoffet, som er omtrent tre ganger høyere enn fossilt brennstoff. Vi kan derfor si at det allerede nå er mulig å fly klimavennlig, og at det kun er et spørgsmål om tid før fly såvel som brennstoff er utviklet i takt med tidens nye miljøkrav.
 
Dette vil ikke si at vi er på vei mot en definitiv løsning, fordi verdens miljøproblemer er svært komplekse. Det populærvitenskapelige magasinet ”New Scientist” (4/7 2019) viste til en undersøkelse som hevder at det å fly er mer miljøvennlig enn det å ta toget, når man tar faktorer som belegg, etablering og daglig drift med i beregningen.  Det ble også nevnt at nye togforbindelser kun er hensiktmessig med tanke på miljø, når de etableres og bindes sammen med et samlet transportsystem, som løser hele transportoppgaven.

Nedenfor kan du se en oversikt over de flyselskapene som Albatros ofte beyntter. Her fremgår det om selskapene har klimakompanseringsprogrammer, samt linker til deres hjemmesider.

 

Airline CO2 Program Link
Lufthansa Ja https://www.lufthansa.com/us/en/carbon-offsetting
SAS Ja www.sasgroup.net/en/sas-co2-kompenserer-alle-eurobonus-medlemmernes-flybilletter/ 
Norwegian Nei https://www.norwegian.com/dk/om-os/virksomhed/corporate-responsibility/environment/
Finnair Ja https://www.finnair.com/int/gb/emissions-calculator
Qatar Nei https://www.qatarairways.com/en/about-qatar-airways/environmental-awareness.html
British Airways Ja* https://www.britishairways.com/en-us/information/about-ba/csr/corporate-responsibility
Austrien Ja https://www.austrian.com/Info/Flying/CO2offsetting.aspx?sc_lang=en&cc=US
KLM Ja* https://www.klm.com/travel/dk_da/prepare_for_travel/fly_co2_neutral/all_about_sustainable_travel/index.htm