United Nation Global Compact

FN Global Compact (UNGC) er et strategisk politisk initiativ, som Albatros har vært en del av siden 2012. Dermed har Albatros forpliktet seg til å tilpasse sin drift og strategi til FN’s 10 universelt aksepterte prinsipper innen for menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Albatros sender årlig inn en rapport (Communication On Progress) til UNGC, hvor vi redegjør for vårt arbeid med de 10 prinsippene. Rapporten skal oppdateres og godkjennes hvert år.

Les mer om Albatros sitt arbeid med å lage bæredyktige reiser og å drive ansvarlig næringsvirksomhet: