Etikk & reiser

Reis med hjerte, hjerne og holdning

Albatros Travel vil føre an i implementeringen av CSR i reisebransjen. CSR står for Corporate Social Responsibility og brukes om de sosiale hensyn en bedrift tar. Vi vil fokusere på de områdene der vi kan gjøre størst mulig forskjell, i erkjennelse av at vi hverken har tilstrekkelig innflytelse på eller kan kontrollere alt.

Som reisearrangør er vi ansvarlige for produktene våre, og vi vil ikke bare henvise til underleverandører, reisende eller myndigheter. Vi har plikt til å undersøke hva det egentlig er vi gjør, og vi skal kunne garantere for samarbeidspartnerne våre, som på sin side skal garantere for en rekke forhold når det gjelder miljø, arbeidsforhold og ressursforbruk.