Vaksinasjoner Armenia

Informasjon om vaksinasjon ved reise til Armenia.

Nedenfor kan du se gode råd og anbefalinger fra lege Mogens Rishøy som driver Albatros Vaksinasjonsklinikk ved hovedkontoret i København. Anbefalingene er veiledende og kan brukes til å gi deg et overblikk over hvilke vaksiner som kan vise seg å være aktuelle. Din egen lege eller nærmeste vaksinasjonsklinikk vil gi de endelige anbefalinger.

Vaksiner
Kort reise, under 3 uker til turistområder: Hepatitt A - Difteri/stivkrampe
Reise over 3 uker, dessuten: Tyfus - evt. Hepatitt B - Japansk hjernebetennelse - Meningitt
Lengre opphold, dessuten: Hepatitt B - evt. Rabies (hundegalskap) - Tuberkulose

Gul feber-vaksinasjonssertifikat kreves av reisende som kommer fra gul feber-område. Tidligere måtte en vaksine mot gul feber fornyes hvert 10. år. Det er forandret nå, så en vaksine gjør deg immun mot gul feber hele livet. Det kan forekomme at myndighetene i enkelte land ikke er klar over denne endringen, og derfor allikevel vil kreve en fornyelse hvis vaksinen er mer enn 10 år gammel.

Malaria
Det er bare en liten risiko for å bli smittet med malaria i India. I Nord-India, f.eks. området rundt Delhi, Jaipur og Agra, og sør i India er det ikke behov for å ta forebyggende malariamedisin. Det er tilstrekkelig å bruke myggspray med DEET eller AUTAN, bruke impregnert myggnett eller bo på hoteller med aircondition. Malariamyggen stikker først etter mørkets frembrudd.

Denguefeber
Viktig: Denguemyggen stikker hyppigst akkurat rundt soloppgang og solnedgang.
Det er denguefeber i hele India, også i byene.
Det finnes ingen vaksine eller medisin man kan ta forebyggende. Man skal være omhyggelig med å beskytte seg mot myggen med myggspray med DEET eller AUTAN.