Innreise i USA – ESTA

Alle som reiser til USA skal fylle ut en elektronisk innreisetillatelse kalt ESTA

Dessuten skal du være oppmerksom hvis du reiser med barn.

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) – innreisetillatelse til USA

Senest 72 timer før avreise må du søke om innreisetillatelse på https://esta.cbp.dhs.gov

Her får du en forhåndsgodkjennelse til innreise og et nummer som du skal printe eller skrive ned og ha med på reisen, da lufthavnsmyndighetene i Norge og USA kan kreve å se det. Det koster et mindre beløp – ca. 14 dollar – som betales med kredittkort. Godkjennelsen gjelder i 2 år, eller til passet ditt utløper, hvis dette skjer innenfor 2 år.

Kravet om registrering gjelder både for reisende som kun er i transitt i USA, og for reisende som har USA som endelig destinasjon.

Vi anbefaler at du senest 7 dager (og senest 72 timer) før avreise utfører din registrering, men du er naturligvis mer enn velkommen til å registrere deg  så snart du har mulighet for å gjøre det.

Det skal understrekes at de opplysninger du gir og riktigheten av disse, er ditt eget ansvar, og at manglende eller mangelfulle opplysninger kan bety at du blir nektet adgang til flyet og slik mister reisen din uten mulighet for å få refundert hverken reisen eller de utgiftene du måtte ha hatt i den forbindelse.

Som reisebyrå har vi ikke ansvar for at du oppgir de korrekte opplysningene, derfor kan Albatros Travel ikke bli mødt med krav som er forårsaket av manglende eller mangelfulde opplysninger.

Veiledning

Alle felt som er markert med en rød stjerne er obligatoriske og må utfylles og angis på engelsk; dette betyr at hvis bokstavene Æ, Ø og Å forekommer i de opplysninger du skal gi, så skal disse bokstaver staves hhv. AE, OE, og AA.

Se en nærmere veiledning i hvordan du fyller ut skjemaet her:

Veiledning i innreisereglene til USA 

Når registreringen er gjort og du har fått tildelt søknadsnummer ditt, er det viktig at du printer dette nummeret ut og oppbevarer det sammen med dine øvrige reisepapirer under hele reisen din. Uten søknadsnummeret ditt kan du risikere å bli avvist ved innsjekkingi lufthavnen med tap av reisen som følge.

Bemerk for øvrig, at ALLE reisende må registrere seg på ovenstående hjemmeside; er reisen bestilt til flere personer på samme faktura, er det slik ikke tilstrekkelig at kun én av personene utfyller det elektroniske formularet.

For ytterligere opplysninger se http://norway.usembassy.gov

Legg merke at reisende som er tidligere straffet eller for eksempel har vært i USA lenger enn tillatt kan nektes innreise. I slike tilfelle bør man selv undersøke innreisemulighetene hos den amerikanske ambassaden.

I tilfelle av at du ikke skulle bli godkjent til innreise i USA ber vi deg om å gi oss beskjed om dette så fort som mulig.

Albatros Travel tar forbehold for eventuelle endringer og gjør oppmerksom på at det er reisedeltakerens eget ansvar å sikre seg et gyldig pass, ESTA-godkjennelse og eventuelt visum.

Vi gjør oppmerksom på at det på nåværende tidspunkt ikke skal utfylles et turistkort (I-94-W). Skulle det derimot bli utlevert et slik turistkort av flypersonalet, bes du utfylle det og avlevere det ved immigrasjonsskranken ved ankomst til USA. Det skal fremdeles utfylles tollpapirer om bord på flyet.

Reiser med barn

Hvis du reiser til USA barnebarnet ditt, med en person under 18 år som ikke er ditt eget barn, eller hvis barnet ditt ikke har samme etternavn som foreldrene skal du ha en spesiell fullmakt før avreise.

Fullmakten skal formuleres slik: "I acknowledge that my wife/husband/etc. is traveling out of the country with my son/daughter/group. He/She/They has/have my permission to do so."

Fullmakten skal underskrives av barnets foreldre og av en notar i byretten, og fullmakten skal legaliseres i Utenriksdepartementet. Begge instanser tar gebyr for dette.

Du skal også ha med deg en kopi av barnets fødselsattest på engelsk (kan bestilles hos folkeregisteret).

For sikkerhets skyld bør du alltid kontakte den amerikanske ambassaden i Norge for å sikre deg at det ikke har kommet nye forskrifter. Les ambassadens råd om ESTA-godkjennelse her: http://norway.usembassy.gov/niv_waiver_program.html

Du kan få mer informasjon her: http://www.landsider.no/land/usa/reise/innreise/#contentinfoanchor