Pass, visum og innreiseregler til Iran

Les om regler ved reiser til Iran

Pass

Når du reiser med Albatros Travel, må passet ditt være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisen. Dette kravet er i tilfelle endringer eller uforutsette hendelser oppstår under reisen. Reiser du med pass som har mindre enn 6 måneders gyldighet, skjer dette på eget ansvar. Alle land har egne regler for passets gyldighet og disse kan sees på Utenriksdepartementets hjemmeside: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformation/id2413163/.

Barn må være i besittelse av eget pass uavhengig av alder.

Hvis du ikke er norsk statsborger, må du sjekke hvilke regler som gjelder for deg. Det er ditt ansvar å sørge for at du har riktige reisedokumenter når du møter opp på flyplassen.

Visum

Passet skal være gyldig i minst seks måneder etter avreise fra Iran. Passet må ikke innholde stempler eller andre noteringer fra Israel, Vestbredden eller Gaza. Det er veldig viktig at du sender originalpasset ditt til Albatros fordi det skal brukes i forbindelse med visumsøknaden din. Passet skal inneholde to tomme sider.

Hvis du vil ha passet ditt i retur før avreise, kan du gjøre en muntlig avtale med Albatros' visumavdeling. Ring 21 98 45 45 og be om å få snakke med visumavdelingen. Du betaler selv portoen (rekommandert brev) for returen.

Passfoto
Irans ambassade må vite hvem du reiser sammen med. De trenger to passfoto av deg og to passfoto av din/dine eventuelle medreisende. I praksis innebærer dette at hvis du reiser sammen med en ektefelle, legger du ved to passfoto av deg selv og to passfoto av din ektefelle sammen med din visumsøknad. Også din ektefelle legger ved to passfoto av seg selv og to passfoto av deg i sin visumsøknad. Hvis dere reiser i gruppe, f.eks. en familie som består av fire personer, skal dere vedlegge to passfoto av hvert familiemedlem sammen med hver visumsøknad og så videre.

Fotoene skal være 3,5 x 4,5 cm og oppfylle de eksisterende krav til passfoto. Fotoene blir bare godkjent dersom fotoet har en lys bakgrunn og er trykt på blankt fotopapir. Det er viktig at passfotoene følger alle krav til hvordan et passfoto skal se ut.

Søknadsskjema
Visumsøknaden skal utfylles elektronisk og med versaler (store bokstaver). På neste side finner du en veiledning samt adressen til hjemmesiden. Hver søker skal fylle ut en egen søknad.

De opplysningene som gis i visumsøknaden, skal fullt ut stemme overens med dem som er angitt i passet. Samtlige for-, mellom- og etternavn skal skrives nøyaktig slik de er skrevet i passet. Du må ikke utelate navn eller angi eventuelle kjælenavn.

Reiseforsikringspolise
Alle som søker om innreisevisum til Iran, skal vedlegge en kopi av sin reiseforsikringspolise. Du kan ikke få innreisevisum til Iran hvis du ikke har en reiseforsikring som gjelder i landet. Derfor skal du sende en kopi av forsikringspolisen din sammen med visumsøknad, passfoto og pass.

Polisen/kopien skal innholde informasjon om følgende fire punkter: ditt forsikringsnummer, personer som inngår i forsikringen, hvor i verden den gjelder, og når forsikringen utløper. Polisen skal være datert inneværende kalenderår. Hvis polisen din ikke er datert inneværende kalenderår, må du kontakte forsikringsselskapet ditt og be dem sende en ny. Forsikringsselskapet skal sende polisen direkte til Albatros via e-post: visum@albatros-travel.dk

Hvis du har reiseforsikring via MasterCard eller American Express, skal du sende dokumentasjon fra din bank/bankens forsikringsselskap som bekrefter at reiseforsikringen gjelder i Iran.

Hvis du har kjøpt en Gouda-reiseforsikring av Albatros Travel, sørger vi for å få utskrevet forsikringen og legge ved nødvendig informasjon sammen med visumsøknaden. Du skal da sende visumsøknad, passfoto og pass.

Hvis ikke noe annet er avtalt, skal du sende søknaden til oss senest 40 dager før avreise.

Pass, utfylt og signert visumsøknad, passfoto og forsikringspolise skal sendes til:
Albatros Travel, Tøndergade 16, 1752 København, v/Visumavdelingen

Veiledning om utfylling av visumsøknaden til Iran
For å få innreisevisum til Iran, må du først fylle ut en visumsøknad. Gå inn på www.iran-embassy.dk/visa.pdf.

Søknaden skal utfylles på engelsk. Husk å skrive Å, Æ og Ø som AE, OE og AA. Fyll ut søknadsskjemaet med VERSALER.

1. Fornavn
1/1 Tidligere navn (hvis du tidligere har hett noe annet, skal du fylle ut ditt tidligere navn)
2. Etternavn
3. Din fars navn
4. Din farfars navn
5. Fødselsdato og fødested

6. Nåværende nasjonalitet
7. Tidligere nasjonalitet
8. Kjønn – marker "Male" (mann) eller "Female" (kvinne)
9. Ditt utdannelsesnivå
10. Sivilstand – marker "Single" (enslig) eller "Married" (gift)

11. Passopplysninger: Type og passnummer – skriv "Ordinary" og passnummeret
Dato og sted for passets utstedelse
Utløpsdato

12. Yrke (hvis du er pensjonist, skriver du "Retired")
13. Hjemmeadresse, telefonnummer og mobilnummer
14. E-postadresse og telefonnummer
15. Navn og relasjon til din/dine medreisende

16. Din ektefelles navn og nasjonalitet (hvis du er gift, ellers hopper du over ruten)
17. Har du søkt om visum til Iran tidligere? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei)
18. Han du noen gang fått avslag på en visumsøknad til Iran? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei)
19. Har du vært i Iran tidligere? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei). Hvis du krysset av for "Yes" skal du angi når.
20. Ankomstdato og antall dager i Iran?

21. Ankomststed i Iran? Angi: Shiraz
Utreisested i Iran? Angi: Shiraz

22. Hensikten med din reise til Iran? Angi: Turisme
23. Navn på person eller organisasjon du skal treffe i Iran. Angi: Iranian Ziggurat Tour & Travel Co. (Ltd)
24. Hvordan kommer du til å sørge for ditt opphold i Iran? Marker "Cash" (kontanter) eller "Travelers cheque" (reisesjekker)
25. Hvilke land har du tidligere vært i? Skriv ikke Israel, Vestbredden eller Gaza.

26. Har du oppholdt deg lenger enn seks måneder i de landene du har besøkt? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei). Hvis du har krysset av for "Yes", skal du oppgi når og hvorfor du var der.
27. Har du slektninger som bor i Iran? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei). Hvis du har krysset av for "Yes" skal du oppgi navnene, adressen og telefonnummeret deres.
28. Har du venner som bor i Iran? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei). Hvis du har krysset av for "Yes", skal du oppgi navnene, adressen og telefonnummeret deres.
29. Reiser du inn i Iran via et reisebyrå? Marker "Yes" og skriv: Albatros Travel A/S, Tondergade 16, 1752 Copenhagen, Denmark
30. Har du tenkt å forske eller drive journalistisk arbeid under besøket i Iran? Marker "No" (nei).

31. Har du noensinne hatt en smittsom sykdom? Marker "No" (nei)
32. Har du noensinne brukt narkotika eller vært avhengig av narkotika? Marker "No" (nei)
33. Har du noen gang vært arrestert eller dømt for forbrytelser? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei). Hvis du har markert "Yes", skal du oppgi i hvilket land.
34. Vil du bli iransk statsborger? Marker "No" (nei)
35. Hva er du interessert i i Iran? Marker "Touristic Spots"

Innreisekrav til Iran

For innreise kreves det at man enten er fullvaksinert med gyldig vaksinasjonsbevis som dokumenterer at det har gått minst 14 dager siden siste vaksinedose eller har attest som dokumenterer negativ PCR-test tatt innen 72 timer før avreise. Attesten må være på engelsk. Iran godtar det europeiske vaksinasjonsbeviset som man kan laste ned via helsenorge.no.

Dersom du har spørsmål om visum til Iran, vennligst kontakt den iranske ambassaden i Oslo.

Du kan holde deg oppdatert på innreisekravene via Albatros innreisesjekk som du finner lenger ned på siden eller på Utenriksdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformation/id2413163/.

Vær oppmerksom på at innreisekravene kan endre seg med med kort varsel og at det er ditt ansvar å sikre at du kan innfri de eventuelle krav som måtte gjelde på avreisetidspunktet. Skulle du ikke være i stand til dette vil reisen i utgangspunktet være tapt.

Albatros Innreisesjekk

Med Albatros Innreisesjekk kan du enkelt og greit skaffe deg overblikk over hvilke eventuelle visumkrav og spesielle innreisekrav som gjelder for ditt reiseland. Albatros Innreisesjekk er utviklet i samarbeid med Sherpa som tilbyr visumservice til gjester fra hele verden. Sherpa hjelper, mot et administrasjonsgebyr, med å søke e-visum til de reiseland hvor det er krav om dette. Vær oppmerksom på at dette er en service du betaler ekstra for og det alltid vil være mulig for deg å søke e-visum direkte. Vær også oppmerksom på at Albatros på utvalgte destinasjoner hjelper med gruppevisum eller ankomstvisum. Hvis dette er tilfelle, fremgår det i teksten over.