Visumveiledning til India (e-Tourist Visa)

Her kan du få hjelp til hvordan du fyller ut visumsøknaden din før du reiser til India

Det er viktig at du leser veiledningen grundig og at du følger den nøye.

For å søke om visum trenger du følgende:

1. Pass
Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter utreisedatoen fra India. I forbindelse med visumsøknaden må du ha en passkopi. Den skal lastes opp elektronisk, så du må ha passkopien på datamaskinen din. Den elektroniske passkopien kan ikke være større enn 300 kB og må være i pdf-format.

2. Passbilde
Når du fyller ut søknadsskjemaet skal du laste opp et passbilde. Du må derfor ha bildet elektronisk på
datamaskinen din. Fotoet må oppfylle de gjeldende kravene til passbilder, det må være i farger og ikke mer
enn 6 måneder gammelt. Filstørrelsen kan ikke være større enn 1 MB, og bildet må være i JPG-format.

3. Søknadsskjema
Det må fylles ut ett skjema for hver søker. Søknadsskjemaet må fylles ut på internett. Opplysningene i visumsøknaden må stemme helt nøyaktig med det som er angitt i passet. Alle fornavn, mellomnavn og etternavn må oppgis nøyaktig som de står i passet. Du kan ikke utelate noen navn eller
oppgi eventuelle kallenavn.

Det finnes tre forskjellige typer eTourist Visa med forskjellig varighet og pris.

30 dagers visum – 25 dollar
1 års visum – 40 dollar
5 års visum – 80 dollar

Hvis du velger 30 dagers visum må du lage visumsøknaden din tidligst 30 dager før ankomstdatoen til India. Hvis du velger 1-årsvisum eller 5-årsvisum gjelder visumet fra den dagen du lager søknaden. Det er viktig at du sørger for at både ankomst- og avreisedatoen ligger innenfor visumperioden.

Du finner søknadsskjemaet på https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

Du skal ha passet ditt klart. Du skal bare fylle ut de feltene som er markert med en rød stjerne.
Søknadsskjemaet må fylles ut på engelsk. Husk derfor at Æ, Ø og Å må skrives AE, OE og AA.

For å fylle ut skjemaet skal du klikke på e-Tourist Visa (eTV) Application

Trinn 1
Online Visa Application

 • Passport Type: Velg Ordinary
 • Nationality: Velg Norway
 • Port of Arrival: Velg din ankomstby i India
 • Date of Birth: Skriv din fødselsdato (dato / måned / år)
 • Email ID: Skriv din e-postadresse
 • Re-enter Email ID: Skriv e-postadressen igjen
 • Expected Date of Arrival: Skriv ankomstdatoen (dato / måned / år)
 • Visa Service: Velg en type eTourist Visa blant disse:
  eTourist Visa (for 30 Days) – 25 dollar + gebyr
  eTourist Visa (for 1 Year) – 40 dollar + gebyr
  eTourist Visa (for 5 Years) – 80 dollar + gebyr
  NB: Alle eVisa er gjeldende fra den dagen du søker
 • Når du har valgt ditt eTourist Visa kan du velge formål for oppholdet. Velg RECREATION/SIGHT-SEEING
 • Enter Access Code: Inntast bokstaver/tall som står i feltet over
 • I have read the instructions, I have all the required documents in scanned pdf format and photograph in jpg/jpeg format: Sett hakk i firkanten
 • Klikk deretter på: Continue

Trinn 2
Applicant Details

 • Surname: Skriv etternavnet ditt nøyaktig som det står i passet.
  NB: Feltet må fylles ut selv om det ikke er rød stjerne.
 • Given name: Skriv dine fornavn og mellomnavn, nøyaktig som det står i passet.
 • Have you ever changed your name? If yes, click the box: Har du noen gang endret for- eller etternavn?
  • Hvis ja, klikk i den lille boksen og skriv ditt opprinnelige navn
 • Sex: Velg ditt kjønn (Female = kvinne, Male = mann)
 • Date of birth: Informasjonen blir hentet fra trinn 1
 • Town/City of birth: Skriv hvor du er født, nøyaktig som det står i passet ditt
 • Country of birth: Velg det landet du er født i
 • Citizenship/National Id No.: Skriv NA
 • Religion: Velg f.eks. CHRISTIAN
 • Visible identification marks: Skriv NONE
 • Educational Qualification: Velg ditt utdanningsnivå
 • Did you acquire Nationality by birth or by naturalization?:
  • Velg BY BIRTH hvis du er født i Norge.
  • Velg NATURALIZATION hvis du tidligere har hatt et annet statsborgerskap – velg deretter din tidligere nasjonalitet

Passport Details

 • Passport No.: Skriv passnummeret ditt, nøyaktig som det står i passet ditt
 • Place of issue: Skriv stedet passet ditt ble utstedt, nøyaktig som det står i passet ditt
 • Date of issue: Skriv den datoen passet ditt ble utstedt (dato / måned / år)
 • Date of expiry: Skriv den datoen passet ditt går ut (dato / måned / år)
 • Any other valid passport/IC/Dual Nationality held: Har du mer enn ett pass?
  • Velg NO, hvis du bare har ett pass.
  • Velg YES hvis du har to pass og skriv inn opplysningene fra ditt andre pass
 • Klikk deretter på: Save and continue

Trinn 3
Applicant’s Address Details

 • Present Address: Skriv din nåværende adresse (gatenavn og nummer)
 • Village/Town/City: Skriv bynavn (kun bynavn, ikke postnummer)
 • Country: Velg Norway
 • State/province/District: Skriv hvilket fylke du bor i
 • Postal/Zip Code: Skriv postnummer
 • Phone No. / Mobil No.: Skriv telefonnummeret ditt (+47 xx xx xx xx)
  NB: Feltet må utfylles, selv om det ikke er rød stjerne.
 • Click here for same address: Klikk i den lille boksen hvis du bare har én fast hjemmeadresse

Family Details
Father’s Details:

 • Name: Skriv din fars fulle navn (uansett om han lever eller er avgått ved døden).
  • Skriv Unknown, hvis han er ukjent
 • Nationality: Velg din fars nasjonalitet
 • Place of birth: Skriv din fars fødeby
 • Country of birth: Velg det landet hvor din far ble født

Mothers Details:

 • Name: Skriv din mors fulle navn (uansett om hun lever eller er avgått ved døden)
 • Nationality: Velg din mors nasjonalitet
 • Place of birth: Skriv din mors fødeby
 • Country of birth: Velg det landet hvor din mor ble født
   
 • Applicant’s Marital Status:
  • Velg MARRIED, hvis du er gift.
  • Velg SINGLE, hvis du ikke er gift
 • Spouse’s Details (utfylles bare hvis du er gift): Skriv din ektefelles fulle navn, nasjonalitet, fødeby og land
 • Were your Grandfather/Grandmother Pakistani Nationals or Belong to: Var dine besteforeldre pakistanske statsborgere?
  • Hvis nei, velg NO
  • Hvis ja må du opplyse detaljer

Profession/Occupation Details of Applicant

 • Present Occupation: Velg ditt nåværende yrke / stilling
  • Er du pensjonist, velg da RETIRED
 • Employer name/business: Skriv navnet på din arbeidsplass
  • Er du pensjonist skal du skrive NONE
 • Address: Skriv adresse + postnummer til din arbeidsplass
  • Er du pensjonist skal du skrive NONE
 • Are/were you in a Military/Semi-Military/Police/Security Organization?: Velg NO
 • Klikk deretter på: Save and continue 

Trinn 4
Details of Visa Sought

 • Type of visa: e-Visa (informasjonen hentes automatisk fra trinn 1)
 • Visa Service: eTourist Visa (for 30 days, 1 year, 5 years hentes automatisk fra trinn 1)
 • Duration of Visa (in days): (informasjonen hentes automatisk fra trinn 1)
 • No. of entries: (informasjonen hentes automatisk fra trinn 1)
 • Port of Arrival in India: (informasjonen hentes automatisk fra trinn 1)
 • Expected Port of Exit from India: Velg din avreiseby fra India blant mulighetene
 • Place to be visited: Skriv byer (max 2 stk.) som du skal besøke i India
 • Have you booked any room in hotel/resort etc. through any tour operator: Velg YES
 • Name of the tour operator: Skriv Mountain Adventures Pvt. Ltd
 • Address of the tour operator: Skriv Faridabad - 121 009
 • Name of hotel/resort etc.: Skriv Hotel Royal Plaza
 • Place/city of hotel/resort etc.: Skriv New Delhi 110001
 • Duration of visa (in Days): 365
 • NO. of Entries: MULTIPLE
 • Purpose of visit: Velg TOURISM
 • Expected date journey: Skriv din avreisedato fra Norge til India (dato / måned / år)
 • Port of Arrival in India: Skriv din ankomstby i India
 • Expected Port of Exit from India: Skriv din avreiseby fra India

Previous Visa/Currently valid Visa Details

 • Have you ever visited India before? Har du vært i India før?
  • Hvis ja, skriv detaljene om dette
  • Hvis du ikke husker visumnummeret ditt, velg NO
 • Has permission to visit or to extend stay in India previously been refused? Har du noen gang fått avvist tillatelse til å besøke eller til å forlenge et besøk i India?
  • Hvis ja, velg YES
  • Hvis nej, velg NO

Other Information

 • Countries visited in last 10 years? Land du har besøkt de siste 10 årene?
  • Valgfritt spørsmål – du trenger ikke å svare.
  • Hvis du svarer, skal du skrive landene etter hverandre med komma imellom

SAARC Country Visit Details

 • Have you visited SAARC countries (except your own country) during last 3 years? Har du besøkt noen SAARC-land (unntatt ditt eget land) i løpet av de siste 3 årene?
  • SAARC-landene er: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldivene, Nepal, Pakistan og Sri Lanka
  • Hvis ja, velg YES og velg det/de pågjeldende land(ene) fra listen. Skriv hvilke(t) år du var der og antall ganger du har vært der
  • Hvis nei, velg NO

Reference

 • Reference name in India: Skriv Mountain Adventures Pvt. Ltd
 • Address: Skriv Faridabad - 121 009
 • Phone: Skriv +91 129 4117492
 • Reference in Norway: Skriv navnet til en kontaktperson/pårørende i Norge
 • Address: Skriv adressen til din kontaktperson/pårørende i Norge
 • Phone: Skriv telefonnummeret til din kontaktperson/pårørende i Norge
 • To upload Photo click “Upload Image”: Klikk Upload Image – og velg passbildet ditt fra din datamaskin. Fotoet kan ikke være større enn 1 MB.
 • Klikk deretter på: Save and Continue

Please provide below given details. Please give details if marked YES
Svar på spørsmålene under. Hvis du svarer Ja (Yes), vil du bli bedt om å utdype opplysningene. Vi anbefaler at du svarer Nei (No) til alle spørsmål.

 1. Have you ever been arrested/prosecuted/convicted by Court of Law of any country?
  Har du vært arrestert/rettsforfulgt/dømt for en forbrytelse i noe land? Velg Yes eller No
 2. Have you ever been refused entry/deported by any country including India?
  Har du blitt nektet innreise eller blitt deportert fra noe land, inklusive India? Velg Yes eller No
 3. Have you ever been engaged in Human trafficking/ Drug trafficking/ Child abuse/ Crime against women/ Economic offense/ Financial fraud?
  Har du vært involvert i menneskesmugling/narkotikasmugling/barnemishandling/forbrytelser mot kvinner/økonomisk kriminalitet/finansbedrag? Velg Yes eller No
 4. Have you ever been engaged in Cyber crime/ Terrorist activities/ Sabotage/ Espionage/ Genocide/ Political killing/ other act of violence?
  Har du vært involvert i cyberkriminalitet/terroristaktiviteter/sabotasje/spionvirksomhet/folkedrap/politisk motivert manddrap/annen form for vold? Velg Yes eller No
 5. Have you ever by any means or medium, expressed views that justify or glorify terrorist violence or that may encourage others to terrorist acts or other serious criminal acts?
  Har du noensinne uttrykt synspunkter som rettferdiggjør eller forherliger terroristisk vold, eller som kunne tilskynde andre til terroristiske handlinger eller annen seriøs kriminalitet? Velg Yes eller No
 6. Have you sought asylum (political or otherwise) in any country?
  Har du søkt asyl (politisk eller annen type) i noe land? Velg Yes eller No

Sett hakk i firkanten, noe som bekrefter at all informasjon i de ovenstående opplysningene er korrekte.

Document Upload

 • Document Type: Velg Passport – og klikk på Upload. En ny rute vil åpne seg.
 • Choose the File to Upload: Klikk på: Choose File (velg fil). Finn din passkopi-filen på din datamaskin.
 • I have verified that the uploaded passport copy has the same details as mentioned in the passport
 • details section: Sett hakk i firkanten
 • Klikk deretter på: Continue to Next Page

Trinn 5
Nå ser du en oversikt over alt det du nettopp har utfylt. Har du ingen endringer eller tilføyelser, klikk da på:
Verified And Continue

Har du endringer til et avsnitt, klikk da på: MODIFY/EDIT

 • Klikk deretter på: Save and Continue inntil du kommer til det avsnittet du gjerne vil rette
 • Klikk deretter på: Save and Continue inntil du kommer tilbake til oversikten
 • I have verified that the uploaded passport copy has the same details as mentioned in the passport
 • details section: Sett hakk i firkanten
 • Klikk deretter på: Continue to Next Page
 • Et nytt vindu åpnes: All registration Details Verified, Press “OK” to Proceed Final Registration. Klikk på OK

Fee Payment
Finn ditt Application Id og navnet ditt på skjermen. Du skal skrive ned og ta vare på Application Id-nummeret ditt. Nummeret skal brukes, hvis du må ha tak i opplysningene dine på et senere tidspunkt.

 • Klikk på: YES og PAY NOW
 • Velg: AXIS BANK. Et nytt vindu åpnes. Klikk på Credit Card og oppgi kredittkortopplysningene dine.

Du er nå ferdig med visumsøknaden og vil motta en bekreftelse (eTV Online) via e-post. Print denne bekreftelsen ut og ta den med deg på reisen.