Veiledning i innreisereglene til USA

12. januar 2009 ble de amerikanske myndighetenes nye innreiseprogram, Electronic System for Travel Authorization (ESTA), innført.

Dette betyr at alle reisende til USA skal ha oppgitt en rekke opplysninger om seg selv og sin reise under det såkalte ESTA-programmet. Albatros Travel anbefaler at du fyller ut dette elektroniske skjemaet senest 7 dager før avreise, men du kan gjerne gjøre det tidligere også.

Det er enkelt å fylle ut det nye skjemaet. Se veiledning i nedenfor:

Trin 1  → Trin 2  → Trin 3  → Trin 4  →
Fullfør søknaden Send inn søknaden Motta og lagre søknadsnummeret ditt Motta svar på din søknad


Skjemaet består av 4 punkt som det fremgår av figuren ovenfor. I denne veiledningen vil hvert punkt bli gjennomgått. Det er kun nødvendig å fylle ut de felt som er angitt med rød stjerne. Disse feltene SKAL fylles ut og oppgis på engelsk. Dette betyr at hvis bokstavene Æ, Ø og/eller Å forekommer i opplysningene du skal oppgi, så skal disse bokstaver byttes ut med henholdsvis AE, OE, og/eller AA.

Alle spørsmål i innreiseskjemaet er beskrevet på norsk. Det er mer hjelp å hente ved å klikke på det lille blå spørsmålstegnet som står ved alle de feltene som skal fylles ut. Ved å klikke med venstre museknapp på det lille spørsmålstegnet kommer det fram en tekst, som forklarer hva du skal skrive i feltet.

Nå er du klar til å fylle ut innreiseskjemaet ESTA. Gå inn på internettsiden: https://esta.cbp.dhs.gov/

Når du åpner hjemmesiden vil det komme en blå firkant frem på skjermen. Her står noe informasjon på engelsk. Her skal du bare klikke på knappen: ”Ok”. Deretter starter du med å følge de 4 punktene i kronologisk rekkefølge.

Punkt 1 – Fullfør søknaden

Start med å trykke på ordet ”Norsk” som finnes på toppen av siden, sammen med en lang rekke øvrige språk. Når du har trykket på ”Norsk”, vil all informasjon og alle spørsmål utelukkende være på norsk.

Trykk deretter på den grå knappen ”Søk”, som finnes på venstre side av bunnen på startsiden under overskriften ”Søk om en reisetillatelse til USA”.

Det vil nå åpnes en ny side som har overskriften ”Ansvarsfraskrivelse”. Les hele teksten grundig og svar på spørsmålet på bunnen av siden. Hvis du har bruk for mer informasjon/hjelp i denne forbindelse, kan du klikke på teksten ”Hjelp” som finnes øverst i høyre hjørne på denne siden.

Hvis du har svart ja på spørsmålet åpnes en ny side med overskriften ”Søknad”. Her skal du fylle ut alle feltene som er markert med rød stjerne. Husk å klikke på det lille blå spørsmålstegnet hvis du trenger mer informasjon om det feltet du fyller ut.

Denne siden er delt inn i 6–7 deler. I den første delen ”Informasjon om søker”, skal du bare fylle ut alle felt markert med rød stjerne.

Den andre delen er ”Passinformasjon”. Her skal du ut fra passet ditt fylle ut alle feltene markert med rød stjerne.

Tredje del er "Kontaktinformasjon". Her skal du fylle ut dine egne kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer og adresse.

I fjerde del, "Kontakt i nødstilfelle i eller utenfor USA", kan du godt bruke en norsk kontakt, f.eks. et familiemedlem eller en bekjent. Skriv vedkommendes navn, telefonnummer og e-postadresse.

I del fem, "Informasjon om reisen din", skal du fortelle at USA er din sluttdestinasjon eller om du reiser videre til et annet land. Hvis USA er din sluttdestinasjon velger du "No". Hvis du bare mellomlander i USA og reiser videre til et annet land med det samme, velger du "Yes". Under "US Point of Contact" er det i orden å skrive "Unknown", hvis du ikke har en kontaktperson i USA. Under "Address" skal det i slike tilfelle også stå "Unknown".

Sjette del handler om din nåværende eller tidligere arbeidsgiver. På det første spørsmålet svarer du "Yes" hvis du er eller har vært i arbeid. Heretter skal du fylle ut de følgende feltene med kontaktopplysningene til din nåværende eller tidligere arbeidsplass. Hvis du aldri har vært i arbeid skal du svare "No".

Etter spørsmålene kommer det en overskrift som heter ”Gjelder noen av disse for deg? (Svar ja eller nei)”. Alle 8 spørsmål skal besvares med ja eller nei, da de er markert med rød stjerne og dermed obligatoriske å svare på. Du trykker derfor i feltet ja eller nei når du vil besvare spørsmålene.

I den siste delen av siden skal du fylle ut feltet som er markert med rød stjerne. Her bekrefter du at du har lest og forstått alle spørsmål, samt oppgitt korrekte svar i søknaden. Trykk med den venstre knappen på musen i feltet ved siden av spørsmålet og det vil heretter komme en hake i feltet. Deretter trykkes på ”Neste”, og du vil bli sendt videre til punkt 2.

Punkt 2 – Send inn søknaden

Her skal du lese gjennom de opplysningene du oppga i punkt 1. Hvis alt er korrekt går du nederst på siden, og skriver enda en gang passnummeret ditt i feltet under den store grønne boksen. Under feltet til passnummeret står det noen sorte bokstaver på grå bakgrunn. Disse bokstavene skal du skrive i feltet under den grå bakgrunnen. Deretter trykker du på knappen ”Anvend”.

Dersom dine opplysninger er uriktige, gå nederst på siden med en gang og trykk på knappen ”Forrige”. Så kommer du tilbake til punkt 1 og kan rette dine opplysninger. Etter eventuelle rettelser kan du trykke på ”Neste” nederst på siden. Her kommer du videre til punkt 2 igjen. Vær oppmerksom på at du kun kan endre e-postadresse, telefonnummer, flyselskap og flynummer, navnet på utreisebyen og oppholdsadressen i USA.

Når du har trykket på ”Anvend” nederst på siden ved punkt 2, åpnes neste punkt som har overskriften ”Søknadsnummer”.

Punkt 3 – Motta og lagre søknadsnummeret ditt

Ved dette punktet får du tildelt søknadsnummeret ditt. Det er viktig at du printer dette nummeret ut og oppbevarer dette sammen med dine øvrige reisepapirer under hele reisen din. Hvis du ikke har nummeret med til flyplassen har flyselskapet rett til ikke å la deg fly til USA. 

Når du har printet/skrevet ned nummeret skal du trykke på knappen ”Neste” nederst på siden, og det siste punkt med overskriften ”Svar” åpnes.

Punkt 4 – Motta svar på din søknad

I de fleste tilfeller vil det elektroniske systemet for reisetillatelser øyeblikkelig returnere status på søknaden. I de tilfeller hvor der kreves mer tid til å behandle din søknad, vil du motta svar innen 72 timer. Du vil motta informasjon om hvordan du kan undersøke søknadstatus om du mottar et avventende svar.

Se de tre svarmulighetene her:

1. Authorization/Søknad godkjent

Din reisetillatelse er blitt godkjent og du har lov til å reise til USA under Visa Waiver programmet. Dette svaret garanterer likevel ikke selve innreisen i U.S.A. Toll- og grensekontrollen (CBP) ved innreiseflyplassen vil ta den endelige beslutningen.

2. Reisetillatelse avslått

Du har ikke tillatelse til å reise under Visa Waiver programmet. Du kan muligens få visum fra Department of State til din reise. Vennligst besøk The United States Department of State nettside på www.travel.state.gov for ytterligere opplysninger om hvordan man søker om et visum. Dette svaret betyr ikke at du er nektet innreise til USA. Dette svaret betyr bare at du ikke kan reise under Visa Waiver programmet. Hvis du mottar et slikt svar skal du kontakte Albatros Travel for ytterligere informasjon.

3. Avventer godkjennelse

Din reisetillatelse er under behandling fordi en umiddelbar avgjørelse ikke kunne tas. Dette svaret betyr ikke at resultatet er negativt. En endelig avgjørelse vil bli tatt innen 72 timer. Vend vennligst tilbake til denne nettsiden og velg Oppdater eller kontroller status på en tidligere innsendt reisetillatelse til USA. Du skal opplyse søknadsnummeret, passnummer og fødselsdato for å sjekke status på din søknad.

Når du har mottatt svaret ditt, som vil komme frem på skjermen, kan du velge å trykke på ikonet "print" og få en utskrift av søknaden din med svar inkl. søknadsnummeret ditt. Nederst på siden under det grønne feltet skal du heretter klikke på knappen ”Avslutt” eller registrer en annen reisende, hvis de du eventuelt reiser med ennå ikke har fylt ut det elektroniske skjemaet.