Veiledning i innreisereglene til USA

Alle som reiser til USA må søke om innreise via de Amerikanske myndighetenes innreiseprogram, Electronic System for Travel Authorization (ESTA).

Dette betyr at alle reisende til USA skal ha oppgitt en rekke opplysninger om seg selv og sin reise under det såkalte ESTA-programmet. Albatros Travel anbefaler at du fyller ut dette elektroniske skjemaet senest 7 dager før avreise, men du kan gjerne gjøre det tidligere også.

Det er enkelt å fylle ut innreiseprogrammet som består av seks deler.

Det er kun nødvendig å fylle ut de felt som er angitt med rød stjerne. Disse feltene SKAL fylles ut og oppgis på engelsk. Dette betyr at hvis bokstavene Æ, Ø og Å forekommer i opplysningene du skal oppgi, så skal disse bokstaver byttes ut med henholdsvis AE, OE, og AA.

Alle spørsmål i innreiseskjemaet er beskrevet på norsk hvis du har valgt norsk som språk øverst i høyre hjørne. Det er mer hjelp å hente ved å klikke på det lille grå spørsmålstegnet som står ved alle de feltene som skal fylles ut. Klikk på det lille spørsmålstegnet så kommer det fram en tekst, som forklarer hva du skal gjøre.

Nå er du klar til å fylle ut innreiseskjemaet ESTA. Gå inn på internettsiden: https://esta.cbp.dhs.gov/

Når du åpner hjemmesiden vil det komme en blå firkant frem på skjermen. Her står noe informasjon på engelsk. Her skal du bare klikke på knappen: ”Ok”. Deretter starter du med å følge neste trinnene i kronologisk rekkefølge.

Fyll ut søknaden

Start med å trykke på ordet ”Norsk” som finnes på toppen av siden til høyre, sammen med en lang rekke øvrige språk. Når du har trykket på ”Norsk”, vil all informasjon og alle spørsmål utelukkende være på norsk.

Trykk deretter på knappen som heter ”Opprett ny søknad” og deretter "Individuell søknad". 

Det vil nå åpnes en ny side som har overskriften ”Fraskrivelse”. Les hele teksten grundig og huk av "Ja, jeg har lest of forstått informasjonen, og aksepterer vilkårene" - så lenge du aksepterer vilkårene. 

Det vil nå åpnes en ny side som har overskriften ”Travel Promotion Act of 2009”. Les hele teksten grundig og huk av "Ja, jeg har lest of forstått informasjonen, og aksepterer vilkårene" - så lenge du aksepterer vilkårene. 

Hvis du har svart ja på spørsmålene og trykker NESTE åpnes en ny side med overskriften ”ANGI INFORMASJON OM SØKEREN”. Under er en ny seksjon som heter "INFORMASJON OM SØKER/PASS". Under her står det "LAST OPP PASSET DITT" med blå bakgrunn. Trykk her og velg din passkopi. Under her skal du fylle ut alle feltene som er markert med rød stjerne. De feltene som har pil vendt nedover åpner en meny når du trykker og du skal finne ditt svar (Land/Kjønn/Nasjonalitet) og klikk på det. 

Når du har fylt ut alle feltene kan du klikke NESTE nederst på siden. 

Du vil nå motta en firesifret kode på den e-postadressen du har skrevet inn. Du må skrive inn koden for å fortsette med søknaden din.

Den andre delen heter "Personlig informasjon". Her skal du fylle ut alle felt merket med en stjerne: din egen informasjon, foreldrenes navn og informasjon om din nåværende eller tidligere arbeidsgiver. Til det første spørsmålet svarer du "Ja", hvis du er eller har vært i jobb. Fyll deretter ut følgende felt med kontaktinformasjon om din nåværende eller siste arbeidsplass. Hvis du aldri har hatt en jobb, velger du "Nei".

Den tredje delen er "Reiseinformasjon". Her skal du oppgi om USA er din endelige destinasjon, eller om du skal reise videre til et annet land. Hvis USA er din endelige destinasjon, velg "Nei". Hvis du bare stopper i USA og reiser direkte til et annet land, velger du "Ja". I "Kontaktinformasjon i USA" kan du skrive "ukjent" hvis du ikke har en kontaktperson i USA. Under "Adresse i USA" er det også mulig å skrive "ukjent".

Du bør da oppgi en person som bor i eller utenfor USA og som kan kontaktes i nødsituasjoner.

I fjerde del, "Kvalifikasjonsspørsmål", må 9 spørsmål besvares med ja eller nei. Alle spørsmål er merket med en stjerne, noe som betyr at de er obligatoriske. Klikk feltet med ja eller nei-feltet for å svare på spørsmålene.

For å fortsette må du merke av i den første boksen der du bekrefter at all informasjon er sann og korrekt. I den andre boksen "Bare tredjeparter" skal bare sjekkes hvis du fyller ut ESTA på andres vegne.

I del fem vil du gå gjennom søknaden din. Hvis alt er riktig, klikker du på "Bekreft og fortsett".

Etter å ha bekreftet all informasjonen, bekreft noen få detaljer fra passet ditt og klikk deretter "Neste".

I del seks har du kommet til betaling. Merk av for "Ansvarsfraskrivelse/Fraskrivelse" og betal. Skriv inn all betalingsinformasjon. Du får beskjed når betalingen er sendt.

Skriv ned søknadsnummeret ditt. Du vil motta en e-post som bekrefter at søknaden din har kommet. Her kan du også se søknadsnummeret ditt.

Det kan ta noen dager før ESTA-en din blir godkjent. Du må logge deg på ESTA-systemet med søknadsnummer, passnummer og fødselsdato for å se status på søknaden din.

Det er tre statusalternativer for søknaden din:

1. Authorization/Søknad godkjent

Din reisetillatelse er blitt godkjent og du har lov til å reise til USA under Visa Waiver programmet. Dette svaret garanterer likevel ikke selve innreisen i USA. Toll- og grensekontrollen (CBP) ved innreiseflyplassen vil ta den endelige beslutningen.

2. Reisetillatelse avslått

Du har ikke tillatelse til å reise under Visa Waiver programmet. Du kan muligens få visum fra Department of State til din reise. Vennligst besøk The United States Department of State nettside på www.travel.state.gov for ytterligere opplysninger om hvordan man søker om et visum. Dette svaret betyr ikke at du er nektet innreise til USA. Dette svaret betyr bare at du ikke kan reise under Visa Waiver programmet. Hvis du mottar et slikt svar skal du kontakte Albatros Travel for ytterligere informasjon.

3. Avventer tillatelse

Din reisetillatelse er under behandling. Dette svaret betyr ikke at resultatet er negativt. En endelig avgjørelse vil bli tatt innen 72 timer. Vend vennligst tilbake til ESTAs hjemmeside senere og sjekk din status. 

Når du har mottatt svaret ditt, som vil komme frem på skjermen, kan du velge å trykke på ikonet "print" og få en utskrift av søknaden din med svar inkl. søknadsnummeret ditt. Nederst på siden under det grønne feltet skal du heretter klikke på knappen ”Avslutt” eller registrer en annen reisende, hvis de du eventuelt reiser med ennå ikke har fylt ut det elektroniske skjemaet.